Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: Arbeidsvoorwaarden

Mijn werkgever zegt geen bedrijfsarts te hebben

Als je ziek blijft, moet je werkgever toch een bedrijfsarts inschakelen via een arbodienst.

Categories: None | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Procedure, Ziekte, Ziektewetuitkering

december 19, 2016  |   Share:

Mag de werkgever mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Het uitgangspunt is dat een werkgever arbeidsvoorwaarden niet mag wijzen zonder voorafgaande toestemming van de werknemer. Wanneer er echter in uw contract een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, heeft de werkgever uw toestemming niet nodig. Maa…

Categories: None | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Eenzijdig Wijzigen

april 10, 2013  |   Share:

Overplaatsing naar een andere stad?

In mijn arbeidsovereenkomst staat: bij aanvang van het dienstverband worden de werkzaamheden verricht vanuit de vestiging (….). Kan ik dan zomaar worden overgeplaatst naar een andere stad? Het uitgangspunt is dat een werkgever arbeidsvoorwaarden ni…

Categories: None | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Wijzigen, Wijzigingsbeding

april 3, 2013  |   Share:

Minder uren gaan werken op verzoek van werkgever?

Mijn baas vraagt me om minder uren te gaan werken om zo de zaak te laten bestaan, kan dat zo maar? Een en ander is afhankelijk van uw arbeidscontract. Als u een vast dienstverband hebt met een vast aantal uren dan geldt het volgende. Van belan…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Deeltijdontslag, Wijzigen, Wijzigingsbeding

maart 19, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mij na twee keer een half jaar contract voor 40 uur, nu een 0-uren contract aanbieden?

Er is sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst. De werkgever mag bij deze nieuwe arbeidsovereenkomst andere voorwaarden aanbieden, onder andere op het gebied van het aantal uren. Mogelijk bedoelt u het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Indien ee…

Categories: None | Tags: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang

januari 30, 2013  |   Share:

Ik ben uit mijn functie gezet en tevens word ik nu naar een andere locatie gezonden voor drie maanden. Mag dit?

Het uitgangspunt is dat voor wijziging van de arbeidsovereenkomst instemming van beide partijen nodig is. In beginsel mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig wijzigen. Het kan zijn dat er in uw arbeidsovereenkomst een wijzigings…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Eenzijdig Wijzigen, Wijzigingsbeding

januari 15, 2013  |   Share:

Ik lig in scheiding en heb een prille relatie met een medewerkster van de naschoolse opvang. Kan zij daardoor worden ontslagen?

Of een relatie aangaan met een klant van de organisatie waar uw nieuwe partner werkt reden voor ontslag is, zou in het arbeidscontract of een intern geldend personeelsreglement moeten staan. Als dat zo is, loopt uw nieuwe partner wel degelijk grote r…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Integriteit

november 15, 2012  |   Share:

Is het toegestaan om het aantal uren in een vast contract te verminderen wegens teruglopende werkzaamheden?

De werkgever mag het aantal uren van uw arbeidscontract niet eenzijdig aanpassen. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van de werknemer. U kunt dit voorstel dus weigeren. Wanneer u zich niet of niet voldoende tegen arbeidsurenvermindering verzet loop…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsvoorwaarden

november 13, 2012  |   Share:

« Vorige12Volgende »