Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: ww-uitkering

Spaarzegels en ontslag op staande voet

Is achterhouden van spaarzegeltjes, hetzelfde als ‘stelen van de baas’ ? Ja. Dit is zelfs zo, als deze zegeltjes maar weinig waarde vertegenwoordigen. Het wegnemen van de zegels van de werkgever kan een dringende reden voor ontslag op staande voet …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Diefstal, Integriteit, Ontslag Op Staande Voet, Ww Uitkering

december 5, 2016  |   Share:

Binnen vier weken UWV

De Wet Werk en Zekerheid, die per in juli 2015 in werking trad, voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. In het geval u wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgev…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bedrijfseconomische Redenen, Uwv Toestemming, Ww Uitkering, Ziekte

oktober 12, 2015  |   Share:

Mijn baas wil mij ontslaan en geeft mij de keuze om zelf weg te gaan of om het via de rechter te regelen. Wat is het beste?

Allereerst raad ik u ten zeerste af om zomaar zelf ontslag te nemen. Het UWV zal u aanmerken als verwijtbaar werkloos en daardoor hebt u geen recht op een WW-uitkering. Laat u zich dus niet onder druk zetten door de werkgever. Een optie is wel dat …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Wederzijds Goedvinden, Ww Uitkering

januari 21, 2013  |   Share:

Ik neem ontslag en heb direct ander werk met een veel lager inkomen, waar heb ik recht op?

Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt (dus zonder beëindigingsovereenkomst waarbij het initiatief van de werkgever is uitgegaan) zonder dat hiervoor een gewichtige reden was, dan hebt u in beginsel geen recht op een WW-uitkering omdat u verwijtbaa…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bijstand, Opzeggen, Opzegtermijn, Subsidie, Ww Uitkering

januari 8, 2013  |   Share:

Mag de werkgever in de beëindigingsovereenkomst een opzegtermijn van twee maanden hanteren als in contract drie maanden staat?

Als de werknemer een WW-uitkering aanvraagt, dan houdt het UWV rekening met de opzegtermijn. Als er een te korte opzegtermijn is overeengekomen in de beëindigingsovereenkomst, dan krijgt de medewerker waarschijnlijk over de periode van de resterende …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ww Uitkering

december 3, 2012  |   Share:

Ik heb een tijdelijk contract. Ik wil ontslag nemen. Kan ik het beste tijdens mijn proeftijd opzeggen?

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door partijen op ieder moment worden opgezegd. Een tijdelijk contract kan na het verstrijken van de proeftijd alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Al…

Categories: None | Tags: Ww Uitkering

november 28, 2012  |   Share:

Mijn werkgever biedt mij een beëindigingsovereenkomst aan terwijl ik ziek ben. Wat moet ik doen?

U kunt niet worden gedwongen om mee te werken aan een ontslag met wederzijds goedvinden. In deze situatie wordt u zelfs sterk afgeraden om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen omdat u hiermee uw recht op een WW-uitkering verspeelt. Als u zie…

Categories: None | Tags: Ontslagverbod, Ww Uitkering

november 19, 2012  |   Share:

Ik ben akkoord met ontslag, omdat ik steeds meer last heb van Reuma. Mag ik instemmen met ontslag, of krijg ik dan geen WW uitkering?

Wilt u recht op WW uitkering behouden dan mag u niet instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden als u ziek bent en ook ziek bent gemeld. Werkt u nu nog en u kunt nog werken, dan is ontslag via wederzijdse instemming in principe mogelijk met …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Ww Uitkering

november 15, 2012  |   Share:

« Vorige12Volgende »