Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: opzeggen

Contract niet verlengd, kan dat zomaar?

Ik heb net te horen gekregen dat mijn contact niet wordt verlengd. Ik heb volgende week dus geen werk meer. Kan dat zomaar? Helaas is het zo dat een tijdelijk contract automatisch eindigt door tijdsverloop. Er gelden nu nog geen verplichtingen om de…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidscontract, Opzeggen, Opzegtermijn, Tussentijdse Beëindiging

maart 9, 2014  |   Share:

Mag de werkgever na 5,5 jaar nu opzeggen zodat mijn arbeidsovereenkomst over een maand stopt?

Als u al vijf en een half jaar bij het bedrijf werkt, dan hebt u waarschijnlijk een vast contract. Als de werkgever u wil ontslaan zal hij dat moeten doen via het UWV (door het aanvragen van een ontslagvergunning), via de kantonrechter (die de arbeid…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Opzeggen, Opzegtermijn, Uwv Toestemming

maart 27, 2013  |   Share:

Als de werkgever mijn derde jaarcontract niet op tijd opzegt (opzegtermijn is een maand), heb ik dan een vast contract?

Het is van belang dat u uw arbeidsovereenkomst op dit punt goed naleest. Waarschijnlijk is het namelijk zo dat deze opzegtermijn geldt voor tussentijdse beëindiging. Uw contract loopt dan automatisch af. Maar als er echt specifiek een opzegtermijn va…

Categories: None | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bepaalde Tijd, Opzeggen

januari 29, 2013  |   Share:

Mag ik ontslag nemen (jaarcontract) tijdens ziekte?

Een jaarcontract loopt vanzelf af. U mag het contract alleen tussentijds beëindigen als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen dan mag u tussentijds opzeggen, ook terwijl u ziek bent. U dient zich ec…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzeggen, Opzegtermijn, Ziektewetuitkering

januari 23, 2013  |   Share:

Mijn 3e jaarcontract wordt niet verlengd, moet de werkgever dit schriftelijk opzeggen?

Uw jaarcontract loopt automatisch af. Voorafgaande opzegging is alleen nodig als dat schriftelijk is bepaald, bijvoorbeeld in uw arbeidsovereenkomst. Dat is meestal niet het geval. Het uitgangspunt is dus dat de werkgever niet schriftelijk hoeft op t…

Categories: None | Tags: Bepaalde Tijd, Opzeggen

januari 21, 2013  |   Share:

Ik neem ontslag en heb direct ander werk met een veel lager inkomen, waar heb ik recht op?

Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt (dus zonder beëindigingsovereenkomst waarbij het initiatief van de werkgever is uitgegaan) zonder dat hiervoor een gewichtige reden was, dan hebt u in beginsel geen recht op een WW-uitkering omdat u verwijtbaa…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Bijstand, Opzeggen, Opzegtermijn, Subsidie, Ww Uitkering

januari 8, 2013  |   Share:

Wanneer moet ik opzeggen bij mijn huidige werkgever als ik een nieuwe baan heb?

Ten eerste is van belang wat voor soort arbeidsovereenkomst u hebt. Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, dan kan deze alleen tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid nie…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzeggen, Opzegtermijn

januari 8, 2013  |   Share: