Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: Integriteit

Spaarzegels en ontslag op staande voet

Is achterhouden van spaarzegeltjes, hetzelfde als ‘stelen van de baas’ ? Ja. Dit is zelfs zo, als deze zegeltjes maar weinig waarde vertegenwoordigen. Het wegnemen van de zegels van de werkgever kan een dringende reden voor ontslag op staande voet …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Diefstal, Integriteit, Ontslag Op Staande Voet, Ww Uitkering

december 5, 2016  |   Share:

Ik lig in scheiding en heb een prille relatie met een medewerkster van de naschoolse opvang. Kan zij daardoor worden ontslagen?

Of een relatie aangaan met een klant van de organisatie waar uw nieuwe partner werkt reden voor ontslag is, zou in het arbeidscontract of een intern geldend personeelsreglement moeten staan. Als dat zo is, loopt uw nieuwe partner wel degelijk grote r…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Integriteit

november 15, 2012  |   Share:

Niet afrekenen twix reep komt werknemer duur te staan

De Kantonrechter Groningen heeft geoordeeld dat een werkgever volledig moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de werknemer, zeker als deze is belast met verkoopactiviteiten. Herhaalde diefstal c.q. verduistering c.q. zonder toestemming gebruik…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Diefstal, Integriteit

november 7, 2012  |   Share: