Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Het slapende dienstverband ontwaakt! De tijd dringt!

Categories: None | Tags: None

november 12, 2019  |   Share:

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020.

Categories: None | Tags: Start Typing Tags In Here

september 30, 2019  |   Share:

Het concurrentiebeding

Wanneer en onder welke voorwaarden kan er een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen?

Categories: None | Tags: None

mei 8, 2019  |   Share:

De onregelmatigheidsvergoeding

Wanneer de opzegtermijn niet in acht wordt genomen is de opzeggende partij in beginsel een vergoeding verschuldigd.

Categories: None | Tags: None

mei 3, 2019  |   Share:

Verval vakantiedagen, hoe zat het ook al weer?

Wettelijk aantal vakantiedagen vervallen binnen zes maanden na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd, bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar.

Categories: None | Tags: None

mei 3, 2019  |   Share:

Transitievergoeding bij slapend dienstverband?

Een werkgever hoeft een arbeidsovereenkomst van een werknemer die 2 jaar arbeidsongeschiktheid is (nog) niet op te zeggen. Wat zal het standpunt van de Hoge Raad?

Categories: None | Tags: Slapend Transitievergoeding Einde Dienstbetrekking Arbeidsovereenkomst 2 Jaar Arbeidsongeschiktheid Wwz Ernstig Verwijtbaar Goed

mei 3, 2019  |   Share:

Werknemer krijgt €60.000,-

Het blijkt mogelijk om naast de transitievergoeding een aanzienlijke extra vergoeding te claimen bij de werkgever. De kantonrechter Den Bosch heeft recent de eerste WWZ uitspraak gewezen over de zogenaamde 'billijke vergoeding'. Deze is naast het rec…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Transitievergoeding

september 21, 2015  |   Share:

Mijn werkgever zegt geen bedrijfsarts te hebben

Als je ziek blijft, moet je werkgever toch een bedrijfsarts inschakelen via een arbodienst.

Categories: None | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Procedure, Ziekte, Ziektewetuitkering

december 19, 2016  |   Share:

« Vorige1234567...27Volgende »