Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Onterecht ontslagen?

Rechten bij ontslag

Als u onterecht ontslagen bent, heeft u als werknemer verschillende rechten. Ook al bent u onterecht ontslagen, uw arbeidsovereenkomst is in beginsel wel ontbonden. In bepaalde gevallen kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. U komt dan weer in dienst van de werkgever en lijdt daarbij geen of vrijwel geen schade. Is dit niet mogelijk, dan zal uw werkgever mogelijk uw schade moeten vergoeden. 
 

Wanneer is ontslag onterecht

In een aantal situaties kunt u in principe geen ontslag krijgen. Als u toch wordt ontslagen is er sprake van een “kennelijk onredelijk ontslag”. U bent dan onterecht ontslagen. Om een ontslagvergoeding te claimen of verweer tegen dit ontslag te voeren, moet u formeel bezwaar maken tegen het onterecht ontslag. De meest aangewezen methode is een procedure te starten tegen uw werkgever. Als u onterecht bent ontslagen, is dat op grond van een ontslagverbod vernietigbaar via de kantonrechter.
 

Onterecht ontslagen, een aantal voorbeelden:

  • U wordt ontslagen zonder opgaaf van reden, of de ontslagreden is onjuist;
  • Ontslag terwijl er een ontslagverbod geldt, bijvoorbeeld terwijl u ziekt bent of zwangerschapsverlof hebt;
  • Uw werkgever neemt de opzegtermijn niet in acht;
  • De ontslagvergunning die uw werkgever heeft is niet juist;
  • U wordt ontslagen op grond van uw seksuele geaardheid;
  • Als u bij een reorganisatie wordt ontslagen terwijl u niet ontslagen had hoeven te worden.

Wat kan ik doen als ik onterecht wordt ontslagen?

Als u vindt dat u onterecht bent ontslagen, kunt u een verweerschrift ontslag schrijven. U kunt hierbij vragen om herstel van uw contract en ook om vergoeding van uw schade. Hierom zult u dus wel zelf moeten vragen. Als uw werkgever hieraan niet wenst mee te werken, kunt u via ons de kantonrechter vragen om een beslissing. De kantonrechter beoordeelt vervolgens of uw contract wordt hersteld of dat er recht is op een ontslagvergoeding. De rechter beoordeelt dit op basis van redelijkheid. In de beoordeling wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en alle omstandigheden die in uw geval van toepassing zijn.
 

Voorbeeld

U hebt een contract voor een jaar, maar u wordt twee maanden voor het einde van uw contract ontslagen. Uw werkgever heeft een opzegtermijn van twee maanden. Deze termijn heeft hij niet in acht genomen. In dat geval kunt u zich verweren door aan te geven dat u schade lijdt, doordat uw werkgever zijn opzegtermijn niet in acht heeft genomen. U hebt dan recht op een schadevergoeding. Als u een gefixeerde schadevergoeding krijgt, zult u het inkomen dat u mist, de 2 maanden dus, vergoed krijgen. Het kan ook zijn dat u een volledige schadevergoeding krijgt. Vaak zal dit ook 2 maanden salaris zijn. Mogelijk kunt u na een maand al bij een andere werkgever beginnen voor een hoger salaris. In dat geval zal uw volledige schade dus hooguit een maand zijn. Uw volledige schadevergoeding kan in dat geval lager zijn dan de gefixeerde schadevergoeding.
 

Claim uw ontslagvergoeding

De juristen van de Ontslagwinkel kunnen voor u bekijken of uw ontslag terecht is. Mogelijk kan het ontslag voor u worden teruggedraaid. Wij kunnen tevens kijken welke schade u daardoor lijdt. Samen met u kunnen wij kijken naar de voor u beste oplossing. Wij kunnen u bijstaan in een eventuele procedure om uw recht te krijgen in het geval uw werkgever niet wenst mee te werken.
 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever de kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Ontslagvergoeding
Onterecht ontslagen
Hulp bij ontslag
Informatiepakket onterecht ontslagen