Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslagrecht

Procedure ontslag

Het ontslagrecht beschrijft welke manieren er zijn om uw arbeidsovereenkomst te laten eindigen. Als uw contract nog loopt terwijl het wordt stopgezet is er sprake van ontslag. Ontslagrechten zijn dus de rechten waarbij uw arbeidscontract stopt. Veel mensen denken daarbij aan een werkgever die van zijn personeel af wil. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Uw contract kan bijvoorbeeld ook stoppen omdat u een jaarcontract had en deze tijd is verstreken.
 

Ontslagrecht: krijg ik een ontslagvergoeding?

Het is alom bekend dat er mensen zijn die een flinke geldsom krijgen als ze worden ontslagen. Dit is echter niet altijd zo. Afhankelijk van de manier waarop uw contract eindigt, is het mogelijk dat in uw rechten bij ontslag zijn opgenomen in een vergoeding. Dit is een vergoeding voor inkomen dat u misloopt. Om te weten of u recht heeft op een dergelijke vergoeding is het belangrijk om te weten op welke manier uw arbeidscontract wordt beëindigd. Daarnaast kunt u na uw ontslag eventueel een uitkering aanvragen.
 

Kan ik een uitkering aanvragen?

Meestal heeft u recht op een WW-uitkering als u bent ontslagen. U moet dan wel tenminste 26 weken hebben gewerkt. Dit geldt ook voor parttime werkverband. Daarnaast mag u niet “verwijtbaar werkloos”zijn, bijvoorbeeld doordat u zelf schuld heeft aan het ontslag tengevolge van diefstal, fraude of mishandeling. Verder geldt voor een ieder het recht op een bijstandsuitkering.    
 

Ontslagrecht: manieren om uw arbeidcontract te laten eindigen

Er zijn een aantal manieren waarop uw contract eindigt. De meest voorkomende manieren binnen het ontslagrecht zijn:
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
  Bij ontslag met wederzijds goedvinden besluit u samen met uw werkgever dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen. De afspraken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst worden vervolgens vastgelegd. Het betreft onder meer een eventuele vergoeding die u meekrijgt omdat de overeenkomst eerder stopt.
 • Beëindiging van rechtswege
  Het kan zijn dat u een contract heeft voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een jaar. Op het moment dat het jaar is afgelopen eindigt uw contract automatisch. Dit wordt ook wel van rechtswege genoemd. 
 • Ontslag krijgen
  Soms wil een werknemer uw arbeidscontract beëindigen. Dit kan persoonlijk zijn, maar dit kan ook zijn door bijvoorbeeld een teruglopende werkvoorraad. In beide gevallen krijgt u te maken met een opzegging van de overeenkomst door uw werkgever. Hiervoor heeft uw werkgever wel toestemming nodig van het UWV Werkbedrijf. Het kan ook zonder toestemming van het UWV, als uw werkgever de overeenkomst laat ontbinden via de kantonrechter.
 • Ontslag nemen
  Naast de mogelijkheid dat uw werkgever u wil ontslaan, kunt u ook zelf ontslag nemen. Bijvoorbeeld als u het niet meer naar uw zin heeft op het werk, of als u een nieuwe uitdaging zoekt. U moet er dan wel op letten dat u eventueel een opzegtermijn heeft. Via de kantonrechter kunt u eventueel een ontslagvergoeding laten vaststellen. 
 • Ontbinding kantonrechter
  Op het moment dat uw werkgever de overeenkomst met u wil opzeggen, kan hij ook een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter. Uw werkgever zal de rechter dan vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als tegeneis kunt u vragen om een ontslagvergoeding, of vragen om herstel van het dienstverband. 
 • Ontslag op staande voet
  Bij ontslag op staande voet is er sprake van een dringende reden waardoor u niet langer kunt doorwerken. Ook een normale ontslagprocedure kan dan niet afgewacht worden. Ontslag op staande voet is een erg vergaande maatregel. Meestal komt ontslag op staande voet voort uit fraude, diefstal of mishandeling. 

Mijn baas wil mij ontslaan, wat nu?

Op het moment dat uw werkgever aan u aangeeft dat hij uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen,
moet u nagaan op welke manier het contract zal eindigen. Op basis daarvan kunt u wellicht samen afspraken maken over de beëindiging. Via de rekentool op onze site kunt u een indruk krijgen van een eventuele vergoeding. De juristen van de Ontslagwinkel kunnen u begeleiden bij onderhandelingen, informeren over ontslagrecht of helpen bij een procedure over uw ontslagvergoeding.
 

Kosten juridisch advies bij ontslag

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Ontslag wederzijds goedvinden
Dreigend ontslag
Ontslag op staande voet
Ontslagvergoeding