Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslagvergoedingen

Vergoedingen ontslag

Als werknemers onterecht ontslag hebben gekregen hebben zij recht op ontslagvergoedingen. De werknemer lijdt namelijk schade doordat de werkgever mogelijk de wet heeft overtreden. Ook kan het zijn dat de werkgever zich niet correct heeft gedragen als ‘goed werkgever’. De schadevergoeding bij onredelijk ontslag wordt ook aangemerkt als een ‘gouden handdruk’. 
Ontslagvergoedingen zijn hoger afhankelijk van: 
 • De leeftijd
 • Het aantal jaren dat er is gewerkt
 • De mate waarin de werkgever verwijten vallen te maken
 • De mate waarin de werknemer schade heeft geleden

Berekening ontslagvergoedingen

Het is voor u van belang om te weten of u recht heeft op een vergoeding voor uw ontslag. Als dit het geval is, zal uw werkgever wellicht met u willen overleggen over de hoogte van de vergoeding. Zeker als uw werkgever in hoge mate schuldig is aan de situatie. U kunt een indruk krijgen van de hoogte van ontslagvergoedingen, via de gouden handdruk rekentool op deze site. Als u ons belt, dan kunnen wij u ook telefonisch een indruk geven over de hoogte van het bedrag.
 

Voorbeeld ontslagvergoedingen

Meestal wordt de gouden handdruk berekend aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule. Hieronder staan twee praktijkvoorbeelden:  
 • € 126.000,- voor een werknemer van 48 jaar die 13 jaar in dienst is en €4800,- bruto per maand verdient.
 • €43.000,- voor een werknemer van 45 die zes jaar in dienst is en €3.100,- bruto per maand verdient. 
De mate van verwijtbaarheid van de werknemer en de werkgever is van grote invloed op de hoogte van ontslagvergoedingen. Graag helpen wij u het maximale bedrag te claimen via onderhandelingen of via de rechter.
 

Vormen van schadevergoeding

Als u schade lijdt doordat uw werkgever u onterecht ontslagen heeft, kunt u deze schade vergoed krijgen. U zult wel zelf om deze schadevergoeding moeten vragen. Daarnaast kan van u gevraagd worden de hoogte van de schade aan te tonen. Er zijn verschillende vormen van ontslagvergoedingen:
 • Gefixeerde schadevergoeding via de kantonrechtersformule
  Bij een gefixeerde schadevergoeding krijgt u een vergoeding voor de schade die u lijdt doordat de opzegging van uw arbeidscontract niet of niet goed in acht is genomen. 
 • Volledige schadevergoeding
  Bij volledige schadevergoeding moet u aantonen wat de daadwerkelijke schade is die u lijdt. Vaak is dit vergelijkbaar met de gefixeerde schadevergoeding. Als u echter snel weer ander werk heeft gevonden, dan kan het ook zijn dat uw werkelijke schade eigenlijk lager is dan de gefixeerde schadevergoeding.

Herstel arbeidsovereenkomst

In plaats van of naast schadevergoeding, kunt u verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst. U kunt een vordering instellen tot terugplaatsing in de oorspronkelijke functie en werkplek. U blijft dan toch in dienst bij uw werkgever en hoeft u geen ander werk te zoeken. Als u na herstel dienstbetrekking geen schade hebt geleden, is er geen recht op ontslagvergoedingen.
 

Hoe krijg je zo hoog mogelijke ontslagvergoedingen?

De juristen van de Ontslagwinkel kunnen u adviseren bij het vaststellen en vorderen van de schade wegens onterecht ontslag. Wij kunnen voor u de procedure voeren bij de kantonrechter. Ook de onderhandelingen met uw werkgever kunnen we samen met u voeren. Daarnaast kan eventueel gekeken worden naar de mogelijkheid van herstel van uw arbeidsovereenkomst.
 

Kosten van juridisch advies ontslag

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Dreigend ontslag
Onterecht ontslagen
Ontslagvergoeding
Kantonrechtersformule