Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslagvergoeding

Wat is een ontslag vergoeding?

Het betreft een geldbedrag waar u recht op heeft als u te maken heeft met ontslag. Het bedrag wordt uitgekeerd ter compensatie van het verlies van inkomen uit dienstverband. Een ontslag vergoeding wordt ook wel een vertrekpremie genoemd als u vrijwillig in overleg met de werkgever het dienstverband beëindigt. Als het gaat om het einde van een lang dienstverband, of een grote financiële compensatie, dan wordt het ook wel een "gouden handdruk" genoemd.

Transitievergoeding per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 geldt een nieuwe regeling voor het berekenen van de ontslagvergoeding.

Dit is de transitievergoeding en wijkt af van de hier na volgende tekst. 

 

Wanneer heb ik recht op een ontslag vergoeding?  

Iedere werknemer kan ontslagen worden. Het maakt niet uit of je lang of kort in dienst bent. Ook een contract voor onbepaalde tijd geeft geen bescherming tegen ontslag. Denk maar eens aan een faillissement van het bedrijf. Het eerste wat een curator meestal doet, is het hele personeel ontslaan. Echter is de werkgever gebonden aan tal van regels waaraan hij zich dient te houden. Als die regels worden overtreden, of als de rechter vindt dat er een ontslag vergoeding redelijk en billijk is, dan kan de werkgever veroordeeld worden om de gevolgen van het ontslag te compenseren. Ook kan het zijn dat er in uw arbeidsovereenkomst een regeling is opgenomen voor een ontslag vergoeding. 
 

Wat moet ik doen om zo’n ontslag vergoeding te krijgen?

Als het ontslag een feit is, dan mag u hopen dat uw werkgever u een redelijk aanbod doet om vrijwillig tot afspraken te komen. In dit stadium is het ten zeerste aan te raden om wel in gesprek te blijven met de werkgever, maar nog niets te ondertekenen. Ondertussen raadpleegt u een jurist. Arbeidsrecht is een specifiek vak met diepe valkuilen, waarvoor u een specialist dient in roepen. Het risico is anders dat:
  • u onvoldoende verweer voert tegen uw ontslag, terwijl u wellicht toch in dienst had kunnen blijven;
  • uw ontslag vergoeding te laag is, omdat het niet conform de kantonrechtersformule vastgesteld;
  • uw WW uitkering niet wordt toegekend, omdat u verwijtbaar werkloos bent
  • uw ontslag vergoeding niet wordt toegekend, omdat u langer dan 6 maanden na ontslagdatum heeft gewacht 

De vaststelling van het bedrag

Er zijn meerdere wegen om een ontslag vergoeding te claimen. Eigenlijk zijn er twee hoofdwegen:
  • vrijwillig via een beëindigingovereenkomst, hetgeen ook wel een vaststellingsovereenkomst wordt genoemd; als de werkgever een aanbod doet en u aanvaard het bod, dan bent u in principe beiden daaraan geboden;
  • niet-vrijwillig, via een uitspraak van de rechter;
Vervolgens dient te worden besloten wat u gaat doen met het bedrag. U kunt het rechtreeks netto laten uitbetalen, of u laat het bruto ergens storten. Als u het bruto ontvangt, dan moet op latere termijn alsnog belasting worden betaald vanuit een lijfrente uitkering of vanuit uw stamrecht BV.    
 

Ik ben 6 jaar in dienst, heb ik altijd recht op ontslag vergoeding?

Er is geen automatische toekenning van een ontslag vergoeding. De vergoeding kan zelfs €0,- zijn, ook als u al 6 jaar in dienst bent. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een vestigingsmanager bij een tankstation aan de A2. Ondanks prima functioneren, werd hij zonder vergoeding ontslagen omdat hij zegeltjes die de klanten niet wilde hebben, voor zichzelf behield. Het betrof hier zelfs ontslag op staande voet, omdat het werkt aangemerkt als diefstal.   
 

Hulp zoeken

De juristen van de Ontslagwinkel kunnen u begeleiden om verweer te voeren tegen uw werkgever. Het is noodzakelijk om in een vroeg stadium al contact op te nemen. Als u bijvoorbeeld te lang wacht, dan kan het zijn dat ontslag niet meer kan leiden tot een financiële compensatie of gouden handdruk. 
 

Kosten juridisch advies ontslag vergoeding

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Ontslagrecht
Ontslag op staande voet
Bereken gouden handdruk
Kantonrechtersformule