Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Hulp bij ontslag

Ik word mogelijk ontslagen..

Om uw uitkering en andere arbeidsrechten niet in gevaar te brengen, moet u niet zomaar akkoord gaan met uw ontslag. Maak duidelijk aan de werkgever dat het niet eens bent met de gang van zaken. U maakt dus bezwaar tegen uw ontslag. Wellicht maakt u ook bezwaar tegen het hanteren van de verkeerde opzegtermijn. Laat u niet in de verleiding brengen om te tekenen voor een op het eerste oog riant lijkende ontslagvergoeding. Weet u dat zo’n vergoeding een bruto bedrag is, waarover u nog belasting moet betalen? Ook verspeelt u de mogelijkheid om een WW-uitkering te krijgen, als achteraf het UWV oordeelt dat u ‘verwijtbaar werkloos’ bent. Zoek dus hulp bij uw ontslag. Een jurist of advocaat van de Ontslagwinkel kan voor u bemiddelen in zaken die te maken hebben met ontslagrecht en het vorderen van de maximale ontslagvergoeding (gouden handdruk).
 

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn zaken geregeld over uw arbeidsovereenkomst. Hierin staan echter ook bepalingen over ontslag. Zo zijn er regels waar een werkgever zich aan moet houden. Uw werkgever mag u bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan. Maar naast de regels zijn er ook handige weetjes. Iemand die hierin is gespecialiseerd kan u hiervan op de hoogte brengen. Regelmatig blijkt dat iemand die hulp krijgt bij zijn ontslag minder schade lijdt dan iemand die geen hulp krijgt bij zijn ontslag.
 

Ontslagvergoeding

Ook als u goed functioneert binnen het bedrijf, kan het toch zijn dat uw arbeidscontract wordt beëindigd door uw werkgever. U krijgt bijvoorbeeld ontslag omdat het financieel niet goed gaat met het bedrijf. In zo’n situatie kan uw werkgever u eventueel ontslaan. Afhankelijk van de tijd dat u bij uw werkgever heeft gewerkt, uw salaris en de mate waarin uw werkgever schuld heeft aan uw ontslag krijgt u een ontslagvergoeding. Door hulp in te schakelen bij uw ontslag zult u wellicht een hogere ontslagvergoeding ontvangen dan wanneer u hierover zelf met uw werkgever onderhandelt.

Arbeidsmediation

Als u bijvoorbeeld al 15 jaar een managementfunctie uitoefende bij uw werkgever kunt u een flinke ontslagvergoeding krijgen als uw contract wordt beëindigd. Gezien uw leeftijd zal het misschien niet eenvoudig zijn om nog een andere passende functie te vinden. Afhankelijk van uw salaris kan een jurist of advocaat daardoor een (fikse) vergoeding voor u uitonderhandelen. Is onderhandeling hierin niet mogelijk, dan kunt u worden bijgestaan in een procedure via de kantonrechter. Via de kantonrechter kan op basis van de kantonrechtersformule een bedrag worden vastgesteld.
 

Hulp bij ontslag: wie kan mij helpen?

Als u wordt ontslagen of misschien al uw ontslag hebt gekregen, dan kan het verstandig zijn dat u hulp inroept van een specialist op dit gebied. U kunt hiervoor informatie vragen aan een advocaat of jurist. Als deze is gespecialiseerd in arbeidsrecht of ontslagrecht kan deze u wellicht goede tips en adviezen geven. Ook kan deze u bijstaan als u eventueel een procedure moet voeren. De juristen en advocaten van de ontslagwinkel kunnen u hierin begeleiden, hulp bieden en adviseren.
 

Juridische hulp bij ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.
 

Suggesties

Ontslagrecht
Ontslagbrief
Bereken gouden handdruk
Kantonrechtersformule