Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: opzegtermijn

Is er een opzegtermijn als daarover niets in mijn vaste contract is vermeld?

Als er niets over een opzegtermijn is overeengekomen dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze bedraagt voor de werknemer één maand. Voor de werkgever geldt dat de opzegtermijn afhankelijk is van de duur van het dienstverband: bij een dienstverband …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

november 27, 2012  |   Share:

Opzegtermijn als tijdelijk contract niet wordt verlengd?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de duur is verstreken. Dat betekent dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer in principe geen opzegtermijn geldt als één van beiden partijen het contract niet wil verlenge…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bepaalde Tijd, Geen Verlenging, Opzegtermijn

november 19, 2012  |   Share:

Ik heb een opzegtermijn van één maand. Tot wanneer moet ik uitwerken?

De opzegtermijn bedraagt één maand. Van belang is daarnaast de dag waartegen opgezegd mag worden. De wet schrijft voor dat er tegen de laatste dag van de maand opgezegd moet worden, binnen welke maand de opzeggingstermijn eindigt. Het is echter mogel…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

november 12, 2012  |   Share:

Hoe lang moet ik uitwerken?

Contracten voor bepaalde tijd kunnen in beginsel niet tussentijds worden beëindigd. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als dit in het contract of in de CAO is overeengekomen. U dient dan wel de opzegtermijn in acht te nemen. Indien in het cont…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract, Opzegtermijn

november 7, 2012  |   Share:

« Vorige12Volgende »