Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: Arbeidscontract

Contract niet verlengd, kan dat zomaar?

Ik heb net te horen gekregen dat mijn contact niet wordt verlengd. Ik heb volgende week dus geen werk meer. Kan dat zomaar? Helaas is het zo dat een tijdelijk contract automatisch eindigt door tijdsverloop. Er gelden nu nog geen verplichtingen om de…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidscontract, Opzeggen, Opzegtermijn, Tussentijdse Beëindiging

maart 9, 2014  |   Share:

Kan de werkgever besluiten om een werknemer ineens alleen de minimale uren te bieden bij een min/max-contract?

Dat ligt aan de situatie. Als u voortdurend meer werkt, dan kan dat gevolgen hebben voor de omvang van uw contract. Als een arbeidsovereenkomst namelijk drie maanden of langer heeft geduurd en de te werken uren zijn niet (duidelijk) vastgelegd, of er…

Categories: None | Tags: Arbeidscontract, Minmax Contract, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang

november 28, 2012  |   Share:

Ik heb nooit een contract getekend maar ik werk wel al een half jaar voor mijn werkgever. Heb ik nu bepaalde rechten verworven?

U hebt nooit een arbeidsovereenkomst getekend, maar u werkt wel al langer dan drie maanden wekelijks of meer dan 20 uur per maand voor deze werkgever, en daarom gaat de wet uit van het vermoeden dat u een arbeidsovereenkomst hebt. Dat betekent dat u …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract

november 14, 2012  |   Share:

Mijn proeftijd is verlopen en nu wil de werkgever mijn tijdelijke contract tussentijds beëindigen

Een contract voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid in het contract of in de CAO is opgenomen. Dat geldt zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Als een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen…

Categories: Onterecht Ontslag, Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract, Arbeidsvoorwaarden, Geen Verlenging

november 7, 2012  |   Share:

Hoe lang moet ik uitwerken?

Contracten voor bepaalde tijd kunnen in beginsel niet tussentijds worden beëindigd. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als dit in het contract of in de CAO is overeengekomen. U dient dan wel de opzegtermijn in acht te nemen. Indien in het cont…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract, Opzegtermijn

november 7, 2012  |   Share:

Na drie jaar geen vast contract

Een contract voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege. Dat wil zeggen dat het contract vanzelf afloopt, simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Deze regel leidt echter uitzondering in een aantal gevallen. Omdat u sp…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidscontract, Drie Jaar, Geen Verlenging

november 6, 2012  |   Share: