Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Wanneer aanzegverplichting?

Op grond van artikel 7:668 BW, waarin de aanzegverplichting staat opgenomen, is een werkgever uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren over het …

Categories: Ontslag Procedure, Dreigend Ontslag | Tags: Einde Dienstverband

september 20, 2015  |   Share:

Ik wil weg bij mijn baas, kan dat?

Ik wil graag weg bij mijn baas, want ik word al jaren onheus bejegend. Hij scheldt mij vaak uit en voert doorlopend de werkdruk op. Het is zo erg dat ik ziek dreig te worden. Het vinden van een andere baan lukt niet. Kan ik zelf ontslag nemen? Ik…

Categories: Dreigend Ontslag | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ontslag Nemen

april 15, 2014  |   Share:

Mag ik direct ontslagen worden na een promotie?

Ik ben voor onbepaalde tijd in dienst en heb altijd goed gefunctioneerd. Daardoor heb ik een betere functie gekregen. Dit is niet contractueel vastgelegd. Na een week blijkt die functie tegen te vallen en heb ik verzocht om terugkeer na mijn eerdere …

Categories: Dreigend Ontslag | Tags: Ontslag

oktober 4, 2013  |   Share:

Kan mijn werkgever mij aan mijn concurrentiebeding houden als hij mijn jaarcontract niet verlengt?

De hoofdregel is dat het concurrentiebeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst geldt, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dat is ook zo indien de werkgever uw contract niet verlengt. De rechter kan het concurrentiebeding echter geheel…

Categories: Dreigend Ontslag | Tags: Concurrentiebeding

september 30, 2013  |   Share:

Ik heb mijn baas uitgescholden. Is dit een reden voor ontslag op staande voet?

Of er sprake is van een geldig ontslag op staande voet hangt zeer af van de omstandigheden van het geval. Het moet gaan om dringende redenen. Het uitschelden van uw baas hoeft (als het op zichzelf staat) niet te betekenen dat het ontslag geldig is. E…

Categories: Dreigend Ontslag | Tags: Ontslag Op Staande Voet

september 30, 2013  |   Share: