Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Werkloos en WW-uitkering

Ontslagen

Als uw werkgever aangeeft dat u zult worden ontslagen, zal er voor u een onzekere tijd aanbreken. Mogelijk zult u immers werkloos raken. In eerste instantie moet u nagaan of u nog ontslag kunt voorkomen. Graag helpen wij u hierbij. Ook een ontslagvergoeding (gouden handdruk) kunnen wij dan voor u vorderen. 
 

Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet (WW) is een wet waarin de verzekering voor werknemers wordt geregeld, voor het geval van werkloosheid. De premie voor deze verzekering wordt iedere maand via de werkgever afgedragen. Uitkeringen die worden gedaan op basis van deze wet, worden gedaan door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Niet iedereen heeft recht op een WW uitkering. Een van de eisen is bijvoorbeeld dat u tenminste 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken welke aan het ontslag vooraf gingen.  

Pas op dat u niet verwijtbaar werkloos wordt!

Als u zich niet verweert tegen ontslag, loopt u het grote risico dat u verwijtbaar werkloos bent, met deze gevolgen verstrekkende gevolgen:
  • U krijgt geen WW uitkering op grond van de Werkloosheidswet via het UWV
  • U verliest uw baan;
  • U krijgt geen ontslagvergoeding van uw werkgever;
  • Uw enige vorm van vangnet is dan de bijstand via de gemeente.

UWV Ontslag

Wanneer u na uw ontslag niet snel ander werk kunt vinden, heeft u eventueel recht op een werkloosheidsuitkering. Dit is een uitkering die u na uw ontslag kunt ontvangen via het UWV.
Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan een aantal vereisten. U moet bijvoorbeeld wel voldoende tijd hebben gewerkt voordat u werd ontslagen. Als u aan de vereisten voldoet heeft u in principe recht op een uitkering. De duur van de uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u hebt gewerkt voordat u werd ontslagen. 
 

Ontslagvergoeding

Naast de uitkering van het UWV hebt u eventueel ook recht op een ontslagvergoeding. Dit speelt vooral wanneer u onterecht bent ontslagen. Bij het vaststellen van de vergoeding kan worden gekeken naar de schade die u lijdt doordat uw contract buiten uw schuld om is beëindigd. 
 

Kan ik een WW uitkering en ook een ontslagvergoeding krijgen?

Het is mogelijk dat u zowel recht heeft op een WW uitkering via het UWV als ook op een ontslagvergoeding als u onterecht ontslag heeft gekregen. De ontslagvergoeding die u van uw werkgever krijgt staat immers los van het recht op een uitkering. Het kan zijn dat u ontslagen bent en een bedrag van € 80.000,- aan ontslagvergoeding krijgt. Daarnaast hebt u een periode recht op een WW-uitkering. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de € 80.000,- apart te zetten en te leven van uw uitkering. Als vervolgens uw werkloosheidsuitkering eindigt, zult u verder in inkomen achteruit gaan. U kunt vervolgens uw ontslagvergoeding gebruiken om uw inkomen aan te vullen, zodat u toch uw levensonderhoud kunt blijven betalen. Als uiteindelijk ook uw ontslagvergoeding verbruikt is, blijft alleen nog een bijstand uitkering over.
 

Moet ik solliciteren als ik werkloos ben?

Als u uw WW-uitkering wilt behouden, wordt van u verwacht dat u er “alles gaat doen” om weer aan het werk te komen. Het eerste jaar gaat het om passende arbeid, in de lijn van uw werkervaring en beroep. Daarna wordt verwacht dat u alle soorten arbeid zult aanvaarden. Tenminste één keer per week moet blijken dat u een concrete verifieerbare sollicitatie activiteit verricht. Ook kunt u onder strikte voorwaarden een bedrijf starten met behoud van uw WW uitkering.    
 

Kosten juridisch advies bij (onterecht) ontslag

Meestal is onze dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Onterecht ontslagen
Uitkering UWV
Ontslagvergoeding
Juridisch advies bij ontslag