Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Uitkering UWV

UWV

Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV regelt zaken rondom uw uitkering na ontslag. Als u bent ontslagen komt u in de WW, tenzij u verwijtbaar werkloos bent door eigen schuld of zelf genomen ontslag. U kunt op basis hiervan bij het UWV een uitkering aanvragen. 
 

Deeltijd WW

Uw uitkering kan ook een deeltijd WW zijn, als uw werkgever dat aanvraagt in tijden van economische moeilijke tijden. U hebt dan nog wel werk en de arbeidsovereenkomst loopt gewoon door. Echter werkt u minder uren. U krijgt dan een deel salaris, alsook een deel WW uitkering.
 

Uitkering na ontslag

Om een uitkering te ontvangen zult u aan een aantal eisen moeten voldoen. U moet ondermeer werkloos zijn. Dit bent u als u werk en loon verliest, terwijl u wel kunt werken. Daarnaast moet u van de laatste 36 weken voor uw ontslag ten minste 26 weken hebben gewerkt. Als u aan deze vereisten voldoet heeft u in principe recht op een uitkering. 
 

Verwijtbaar werkloos, wat is dat?

U moet er wel op letten dat u niet werkloos mag zijn geworden door uw eigen schuld, ook wel verwijtbaar werkloos genoemd. Als u namelijk verwijtbaar werkloos bent geworden, dan heeft u geen recht meer op een uitkering van het UWV. Een aantal voorbeelden waarbij sprake kan zijn van verwijtbare werkloosheid:

  • u steelt bedrijfsmiddellen van uw werkgever, zoals kopieerpapier of toner 
  • u neemt zelf ontslag
  • seksuele intimidatie 

Duur en de hoogte van de uitkering

Vanaf 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de WW periode verkort tot uiteindelijk twee jaar in 2019, in plaats van drie jaar in 2015. De hoogte van de uitkering betreft de eerste twee maanden 75% van het dagloon en daarna 70%.
 
Per 1 januari 2016 wordt ook aangepast, de regeling van de opbouw van de WW-rechten. De 1e 10 jaar zijn goed voor 1 maand WW en daarna telt ieder extra jaar arbeidsverleden mee als ½ maand WW. 
 
Vanaf 1 juli 2015 geldt dat u na een half jaar WW, iedere werk dient te accepteren dat voorhanden is.  Een verzachtende omstandigheid is dan wel, dat als het nieuwe loon lager is dan de WW uitkering, er een systeem zal gaan gelden van inkomensverrekening. Alleen de eerste zes maanden kunt u aangeven dat werk eventueel niet passend is. Daarna moet ieder werk worden geaccepteerd. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat een piloot na een half jaar ook een baan moet accepteren bij de groenvoorziening van de gemeente. Uiteraard kan deze piloot de baan weigeren, maar dan stopt ook de WW uitkering.

 

Ik heb 6 jaar gewerkt, wat nu?

(Tot 1 januari 2016 geldt deze paragraaf) Als u in de 5 jaar voordat u werd ontslagen ten minste 4 jaar loon heeft ontvangen voor 52 of meer dagen werk, dan wordt de termijn van 3 maanden uitkering verlengd. Voor elk jaar dat u langer heeft gewerkt dan 3 jaar krijgt u een maand extra uitkering. Als u dus 6 jaar voorafgaand aan uw ontslag heeft gewerkt voor ten minste 52 dagen per jaar heeft u recht op een uitkering voor de duur van 6 maanden. Ervan uitgaande dat uw inkomen niet te hoog was, is uw uitkering als volgt opgebouwd:

  • 2 maanden 75% van uw laatstverdiende loon;
  • 1 maand 70% van uw laatstverdiende loon;
  • 3 maanden extra uitkering 70% van uw laatstverdiende loon. 

Ik wil een uitkering aanvragen

Als u een uitkering wilt aanvragen, moet u er rekening mee houden dat u dit tijdig moet doen. U moet zich namelijk uiterlijk op de tweede dag van uw werkloosheid melden en u als werkzoekende aanmelden bij het UWV. Vervolgens moet u binnen een week uw uitkering aanvragen. Het is erg belangrijk dat u deze termijnen in de gaten houdt. Als u tijdig de ontslagwinkel inschakelt voor hulp bij uw ontslag, dan zal uw jurist of advocaat u hierin adviseren. Vervolgens kunnen wij u naast de uitkering eventueel nog helpen bij het onderhandelen of vaststellen van een ontslagvergoeding. 
 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever de kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Hulp bij ontslag
Werkloos
Ontslagvergoeding
Juridisch advies