Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Proeftijd

Functie proeftijd

De proeftijd geeft de werknemer en de werknemer de tijd om te bekijken hoe het over en weer bevalt om samen te werken. Van belang is dan te ondervinden in hoeverre de vaardigheden, het sociale gedrag en de werkomgeving met collega's en leidinggevenden bevalt. Het betreft een eenmalige test. Plaatsing op een andere afdeling of in een andere functie, biedt niet zonder meer de mogelijkheid van nogmaals een proeftijd.

Vereisten

Een proeftijd moet verplicht schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als dat niet is gedaan, dan is de proeftijd nietig. Een proeftijd mag ook over en weer worden bevestigd in een email.

Hoe lang

Het is bij tijdelijke contracten niet mogelijk om een proeftijd af te spreken die langer duurt dan een maand. Verder is een proeftijd niet geldig als het contract voor bepaalde tijd korter is dan zes maanden. Een contract voor onbepaalde tijd kent een maximale proeftijd van twee maanden. In een CAO kan wel een andere regeling staan, maar ook dan is de maximale termijn twee maanden.

Gevolg proeftijd

Als de proeftijd geldig is afgesproken, dan mag de arbeidsovereenkomst, zelfs zonder opgaaf van reden, ineens worden gestopt.

Suggesties

Opzegtermijn, aanzegtermijn
Onterecht ontslagen
Tijdelijk contract