Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Opzegtermijn vast contract

Opzegtermijn vast contract

Als u een vast dienstverband heeft, dan is de opzegtermijn die uw werkgever in acht dient te nemen, afhankelijk van onder meer de duur van het dientsverband. De minimale termijnen dienen in acht te worden genomen, te weten:

Opzegtermijn, minimaal:      Duur van het dienstverband:
1 maand tot 5 jaar
2 maanden 5 tot 10 jaar
3 maanden 10 tot 15 jaar
4 maanden 15 of meer


Welke regels gelden?

De duur van de opzegtermijn, volgt uit:

  • de wet
  • de inhoud van de arbeidsovereenkomst
  • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

De opzegtermijn die de werknemer in acht dient te houden is maximaal 6 maanden. Verder is de overeengekomen opzegtermijn voor de werkgever het dubbele als dat is afgesproken voor de werknemer.

Voorbeeld

In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werknemer een opzegtermijn heeft van twee maanden. Voor de werkgever geldt dan een dubbele termijn, te weten vier maanden.

Suggesties

Aanzegtermijn tijdelijk contract 
Proeftijd 
Onterecht ontslagen