Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Aanzegtermijn tijdelijk contract

Aanzegtermijn

Een contact voor bepaalde (tijdelijke) periode, dient een maand voor het einde van het contract te worden aangezegd. Dit houdt in dat de werkgever de werknemer schriftelijk en tijdig, moet informeren over eventuele verlenging van het contract.

De aanzegtermijn geldt niet als de arbeidsovereenkomst korter is dan zes maanden, of als in de overeenkomst een specifieke datum is afgesproken voor het laten eindigen van de overeenkomst. 

Boete

Als de werkgever niet op tijd deze aanzegging doet, dan eindigt alsnog het contract op de overeengekomen datum. Echter is de werkgever dan een boete verschuldigd te betalen. Deze bedraagt maximaal één bruto maandloon, of een gedeelte van het maandloon, naar rato.

Doorwerken na einde contract

Als de werkgever niet heeft aangezegd en u bent na de bepaalde arbeidsperiode blijven doorwerken, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht ongwijzigd voort te duren. Dit echter met een maximale duur van een jaar. 

Opzegtermijn bij tijdelijke arbeidscontracten

Een arbeidscontract dat is overeengekomen voor een bepaalde tijd, kan ook tussentijds ook eindigen. Voorwaarde is dan wel dat tussentijdse opzegging mogelijk is gemaakt in de overeenkomst. Als dat niet het geval is, dan moet het arbeidscontract worden uitgediend, tenzij een van beiden naar de rechter of het UWV stapt om het contract eerder te laten eindigen.

Suggesties

Opzegtermijn vast contract 
Transitievergoeding berekenen 
Ontslag met wederzijds goedvinden