Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslagprocedure

Procedure ontslag

Een ontslagprocedure is een procedure waarbij alle stappen worden genomen die nodig zijn om uw arbeidsovereenkomst te laten eindigen. In het ontslagrecht zijn er een beperkt aantal procedures mogelijk. Afhankelijk van het doel van uw werkgever, dient hij een bepaalde procedure te volgen als u door hem wordt ontslagen. U hoeft niet altijd een ontslagprocedure via de rechtbank te volgen. U kunt ook zelf ontslag nemen. In dat geval kunt u met uw werkgever gezamenlijk afspraken maken. 
 

Wat maakt het soort procedure uit voor mij?

Het is van belang om te weten via welke procedure uw arbeidscontract wordt beëindigd. Afhankelijk van de procedure zult u immers recht hebben op een eventuele ontslagvergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding kan verschillen per procedure. Ook voor de kosten en duur van de procedure kan het uitmaken welke procedure u volgt. 
 

Welke ontslagprocedures zijn er?

Er zijn verschillende procedures. De meest voorkomende procedures zijn:
 • Verzoekschriftenprocedure
  Een verzoekschriftenprocedure is een procedure bij de rechtbank (kantonrechter). De waarschijnlijk meest voorkomende verzoekschriftenprocedure in het ontslagrecht is de ontbindingsprocedure. In deze procedure vraagt uw werkgever om ontbinding van uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever heeft hiervoor wel een belangrijke reden nodig. Als tegeneis kunt u verlangen dat een ontslagvergoeding wordt vastgesteld op grond van de kantonrechtersformule. 
 • Dagvaardingsprocedure
  Een dagvaardingsprocedure is ook een procedure via de rechtbank. U kunt een dergelijke procedure starten als u naar uw mening onterecht bent ontslagen. U kunt hierbij vragen om een vergoeding van schade. Deze schade vaststelling voor onterecht ontslag kan afwijken van een ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule. Ook geschillen over loon en loondoorbetaling kunnen worden voorgelegd aan de rechter via een dagvaardingsprocedure.
 • Voorlopige voorzieningen, kort geding
  Als er haast geboden is zoals bij ontslag op staande voet, kunnen voorlopige voorzieningen worden gevraagd aan de rechter. Verschil met de verzoekschriftenprocedure en de dagvaardingsprocedure is dat de voorlopige voorzieningen sneller worden behandeld. De voorlopige voorzieningen staan beter bekend als een kort geding. Onder andere kwesties over loon en loondoorbetaling kunnen in een dergelijk kort geding aan de rechter worden voorgelegd.
 • Procedure bij UWV Werkbedrijf
  Als uw werkgever uw arbeidscontract wil beëindigen, heeft hij hiervoor toestemming nodig van het UWV Werkbedrijf. Hij moet hiervoor een ontslagaanvraag doen. UWV Werkbedrijf gaat dan kijken of uw werkgever u mag ontslaan. Ook al mag uw werkgever u ontslaan, dan kan het nog wel zijn dat u recht heeft op een vergoeding.
 • Vastellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst via mediation
  Mediation is eigenlijk geen procedure, maar een mogelijkheid die in steeds grotere mate voorkomt. Bij mediation gaat u gezamenlijk het conflict proberen op te lossen met uw werkgever. Dit gebeurt via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Mediation is zowel mogelijk bij ontslag nemen als bij ontslag krijgen. U maakt samen met uw werkgever afspraken over de gevolgen van het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Zo´n beëindigingsovereenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Welke procedure volg ik bij ontslag?

Op het moment dat uw werkgever u wil ontslaan, kunt u kijken of het mogelijk is samen afspraken te maken rondom de beëindiging van uw overeenkomst. Dit kan via mediation. Is dit niet mogelijk dan zal de werkgever uw ontslag aanvragen bij het UWV Werkbedrijf of bij de kantonrechter. U kunt uzelf vervolgens verweren en een ontslagvergoeding vragen. Wij kunnen u in elke gewenste procedure bijstaan om uw werk te behouden, of de maximale ontslagvergoeding te bedingen.
 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op via telefoon 0800-8226633, email of onderstaand contact formulier.

 

Suggesties