Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslagbrief zelf maken

Zelf ontslag nemen

Ontslag wordt vaak gezien als een negatief iets. Uw werkgever wil of zal u ontslaan. Het kan echter ook zo zijn dat u zelf uw arbeidscontract niet wilt doorzetten. U wilt dan zelf uw arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit kan zijn als u geen plezier heeft in uw werk, of als u bijvoorbeeld niet goed kunt opschieten met uw collega’s. Maar het kan ook zijn dat u ander werk heeft gevonden wat u eigenlijk leuker vindt. U kunt dan dan ontslagbrief opstellen.
 

Ontslagbrief schrijven

Op het moment dat u zelf uw contract wenst te beëindigen moet u dit natuurlijk aan uw werkgever melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van een zogenaamde ontslagbrief. In deze brief geeft u aan dat u uw contract wenst te beëindigen. Ook kunt u hierbij eventueel een referentie vragen. Dit is een persoon bij uw huidige werkgever die door een nieuwe werkgever kan worden gebeld. Deze persoon zal in dat geval kunnen vertellen hoe positief hij was over u als werknemer of als collega. Hij kan ook vertellen over hoe goed u uw werk heeft gedaan. U hoeft immers niet met ruzie weg te gaan bij uw werkgever.
 

Voorbeeld ontslagbrief

Er zijn heel veel verschillende ontslagbrieven. Het opstellen van een ontslagbrief hoeft niet heel moeilijk te zijn. Wel is het verstandig om een aantal onderwerpen op te nemen in een ontslagbrief. Sommige zaken kunt u desgewenst opnemen. Deze zijn niet op alle situaties van toepassing. Hieronder treft u aan een aantal adviezen voor onderwerpen welke vaak worden opgenomen in een ontslagbrief:
 • Geef in de ontslagbrief aan dat u uw contract wenst te stoppen;
 • Geef in de ontslagbrief eventueel ook de reden aan waarom u wenst te stoppen;
 • Neem ook op per welke datum u uw overeenkomst wil beëindigen;
 • Let erop dat u mogelijk een opzegtermijn heeft en houd u hier dan ook aan;
 • Doe een voorstel voor het overdragen van uw werk;
 • Zeg ook iets positiefs over het bedrijf;
 • Geef in de ontslagbrief aan dat u beschikbaar bent voor een gesprek over de beëindiging van uw contract;
 • Vraag eventueel om een referentie;
 • Vraag ook een schriftelijke bevestiging dat uw ontslagbrief is ontvangen.
Een ontslagbrief voorbeeld waarbij u uw ontslag aanvraagt kunt u vinden bij de downloads. Hiervan kunt u gebruik maken als u zelf een ontslagbrief wil schrijven.

Uw recht op WW- uitkering vervalt, of toch niet?

U verliest uw recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. U kiest er immers zelf voor om werkloos te zijn. Echter zijn er uitzonderingen als er sprake is van bijzondere omstandigheiden, waardoor u toch een WW-uitkering kunt krijgen. Enkele voorbeelden: 
 • Uw werkgever laat u onnodig gevaarlijk werk doen en hij wil niets verbeteren aan de arbeidsomstandigheden.
 • Uw reistijd van en naar uw werk is meer dan drie uur, doordat u met uw partner moest verhuizen naar een andere woonplaats. Dit kan meerdere redenen hebben, zoals promotie of reorganisatie van uw partner die de kostwinner is. 
 • U bent ziek geworden door uw werk, bijvoorbeeld vanwege te hoge werkdruk.
Zonder hulp van een specialist is het lastig uw recht op een WW-uitkering veilig te stellen. 
 

Werkgever accepteert ontslagbrief niet

Als uw werkgever uw ontslagbrief niet accepteert, kunt u via de kantonrechter om ontbinding van uw arbeidsovereenkomst vragen. U moet daartoe goede redenen aanvoeren. U kunt ook een ontslagvergoeding eisen via de kantonrechter. Deze wordt ook in dit geval gebaseerd op de kantonrechtersformule. Graag helpen wij u deze procedure te voeren, zodat de ontslagvergoeding wordt zeker gesteld, evenals uw WW-uitkering. 
 

Kosten juridisch advies ontslag, gratis voorbeeld ontslagbrief

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties