Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslag in overleg: wederzijds goedvinden

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden is het beëindigen van een arbeidsovereenkomst in onderling overleg tussen uzelf en uw werkgever. Het initiatief kan zowel vanuit de werkgever als vanuit uzelf komen. In de beëindigingovereenkomst worden afspraken opgenomen zoals de manier van afrekening, einddatum van de werkzaamheden, opzegtermijn en een eventuele ontslagvergoeding.

Bedenktermijn werknemer 14 dagen

Als uw werkgever schriftelijk de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en u heeft schriftelijk instemming verleed, dan geldt per 1 juli 2015 een termijn van 14 dagen waar binnen u de mogelijkheid heeft om hier op terug te komen. Deze termijn is zelfs drie weken als uw werkgever u niet heeft gewezen op deze mogelijkheid. Voorwaarde voor herroeping van de overeenkomst is dan wel, dat u dit schriftelijk doet. Een opgave van de reden waarom, hoeft u niet te doen.

Waarom ontslag met wederzijds goedvinden?

Een veel voorkomende reden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden, is een onzekerheid of een conflict te beëindigen of te voorkomen. De uiteindelijke afspraken worden dan opgenomen in een vaststellingsovereenkomst ofwel een beëindigingovereenkomst. De werkgever zal graag de arbeidsovereenkomst willen beëindigen door middel van een dergelijk akkoord, omdat deze dan niet gebonden is aan een opzegtermijn. Ook is geen ontslagvergunning nodig. U kunt hiervoor kiezen als u uitzicht heeft op een nieuwe baan en u wilt afscheid nemen van de huidige werkgever. Wellicht wilt u eerder stoppen, maar bent u gebonden aan een opzegtermijn. In dat geval is ook voor uzelf een onderling akkoord een goede keuze.
 

Nooit zomaar tekenen, om er vanaf te zijn

Een vrijwillige instemming met contract beëindiging kan voor uzelf grote gevolgen hebben. Voordat u iets tekent, is het raadzaam om het goed door te nemen. Het is ten zeerste aan te raden het contract te laten doorlezen door een jurist. Uw werkgever kan bijvoorbeeld in de beëindigingovereenkomst aangeven dat u zelf ontslag hebt genomen, terwijl dit feitelijk niet zo is. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor een eventuele uitkering. Zijn er onduidelijkheden of stukken die u niet begrijpt, teken dan niet, maar overleg eerst met een jurist. Als u fouten maakt en tekent voor vrijwillig vertrek, dan kan dat inhouden dat u geen WW uitkering krijgt. 
 

De volgende stap: het UWV en uw uitkering

Als u de overeenkomst heeft ondertekend en u heeft nog geen nieuwe baan, dan kunt u een WW- uitkering aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Het UWV zal uw aanvraag beoordelen. Daarbij is het belangrijk dat u niet verwijtbaar werkloos bent geworden. 
 
U bent verwijtbaar werkloos en u krijgt geen WW-uitkering, als bijvoorbeeld:
  • U heeft zich ernstig misdragen op het werk, doordat u herhaaldelijk roekeloos over het bedrijfsterrein bent gereden.
  • U heeft zelf uw baan opgezegd, omdat u er simpelweg ‘genoeg van had’.
  • U heeft vrijwillig een ontslagovereenkomst getekend, zonder dat er daarvoor een dringende reden bestond.  
Bent u niet verwijtbaar werkloos en u bent akkoord gegaan met ontslag met wederzijds goedvinden, dan heeft dat geen nadelige gevolgen voor uw WW- uitkering.  
 

Hoe verder: een overeenkomst voor u opstellen, laten beoordelen of onderhandelen?

De concept beëindigingovereenkomst kunt u naar ons toezenden, zodat wij dit voor u kunnen nalopen op juistheid en volledigheid. Hierbij wordt gekeken of alle verplichte onderdelen wel zijn opgenomen in de beëindigingovereenkomst. Verder  zullen we voor uw situatie aanvullende afspraken kunnen voorstellen. Dit kunnen afspraken zijn ten aanzien van de vakantiedagen, eindafrekening van uw loon, overname leaseauto, eventuele overuren, pensioen, collectieve zorgverzekering en zo voorts. Ook kunnen wij voor u de hoogst mogelijke ontslagvergoeding onderhandelen.
 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening deels gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.
 

Suggesties

Ontslagvergoeding Werkloos
Hulp bij ontslag
Uitkering UWV
Werkloos