Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslag tijdens jaarcontract

Ontslag tijdens een jaarcontract, is dat mogelijk? Veel werknemers krijgen aanvankelijk geen contract voor onbepaalde tijd. Het contract dat dan wordt verkregen is een contract voor bepaalde tijd, meestal voor een jaar. Is het mogelijk dit voortijdig te beëindigen?

Tijdelijk contract ontslag

Tussentijds kan meestal niet het tijdelijke contract worden beëindigd. De kantonrechters zijn van mening dat het tijdelijke contract in principe moet worden uitgediend. De tijdelijke werknemer wordt beschermd door de rechter als het erop aankomt. Dit is alleen anders als onderling een andere regeling wordt afgesproken en wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Een andere wijze van tussentijds ontslag van een tijdelijk contract, volgt uit een situatie van ontslag op staande voet. Er moet dan sprake zijn van een ernstige situatie zoals diefstal, gevaarlijk gedrag of alcoholgebruik tijdens het werk.

Tijdens jaarcontract toch ontslag gekregen?

Als het jaarcontract nog niet is gestopt en u krijgt tijdens uw werkperiode toch ontslag, dan heeft u tot het einde van het contract recht op uw salaris. U wordt dan op non-actief gesteld en het loon moet dan blijven doorlopen.

Automatisch einde contract

Als de duur van het arbeidscontract is verstreken, dan eindigt dit zonder meer. Dit is ook het geval als het contract niet is opgezegd. De werkgever dient wel een ontslag tijdens de loop van bijvoorbeeld een jaarcontract te melden, uiterlijk een maand voordat het contract verloopt. Deze maand heet de aanzegtermijn. De sanctie bij te late aanzegging is anders maximaal een maand extra salaris.

Automatische verlenging

Als het contract na looptijd wordt voortgezet, dan wordt het geacht te zijn voortgezet voor dezelfde periode. Het is dus niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit laatste is wel het geval, als bijvoorbeeld een 4e contract volgt of als de contractduur langer is dan 24 maanden.

Dienstverlening meestal gratis

Voor werknemers is de dienstverlening meestal gratis, omdat de werkgever deze vergoed. De eerste adviezen en contact zijn altijd zonder kosten. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vast contract ontslag

Kan ik bij een vast contract een ontslag krijgen? De naam ‘vast contract’ is misleidend, omdat in de praktijk ook een vaste arbeidsovereenkomst ineens kan eindigen.

Einde van contract voor onbepaalde tijd?

Een vast contract kan eindigen met een ontslag op vele manieren, zoals:

 • u bent langdurig ziek en aangepast werk is niet mogelijk
 • het gaat slecht met het bedrijf
 • u functioneert slecht en er zit geen verbetering in
 • er is ruzie op de werkvloer en er is een onwerkbare situatie
 • u brengt anderen in gevaar
 • u beledigt een klant

Waar moet ik zijn voor bezwaar tegen ontslag?

Het is absoluut raadzaam om een jurist of advocaat te benaderen die u verder kan helpen uw ontslag bij een vast contract aan te vechten. Via het UWV of via de kantonrechter zal vervolgens de procedure meestal verlopen. In eerste instantie kunt u het beste zelf uw bezwaar per brief of per email kenbaar te maken bij uw leidinggevende.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan eindigen

Tegenwoordig komen de meeste vaste contracten niet met een ontslag ten einde, maar via een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit is een contract waarin alle afspraken worden vastgelegd over het stopzetten van de arbeidsrelatie. De laatste werkdag wordt dan afgesproken, evenals een regeling over uitbetaling van nog niet opgenomen vakantiedagen en nog vele andere zaken.

Werkgever vergoedt kosten voor dienstverlening

Omdat de werkgever vaak instaat voor de kosten voor de dienstverlening, hoeft de werknemer hiervoor niet op te draaien. De eerste contacten zijn echter altijd gratis.

Ontslag vast contract

Is ontslag bij een vast contract mogelijk? Als de werkrelatie over en weer goed bevalt, zal deze op den duur overgaan naar een vast contract voor onbepaalde tijd. Echter is een vast contract niet altijd duurzaam en kan ook eindigen.

Ontslag bij vast contract

Ontslag is niet zomaar mogelijk bij een vast contract, ofwel een contract voor onbepaalde tijd. Het geeft enige zekerheid tegen ontslag. Als de werkgever het contract tegen uw wil wenst te beëindigen, zal hij naar de kantonrechter of het UWV moeten gaan. U wordt dan uitgenodigd om te reageren op het verzoek van uw werkgever. Dit is in eerste instantie schriftelijk. Als het via de kantonrechter loopt, zal er ook een hoorzitting volgen.

Redenen voor ontslag

Bij een vast contract moet de werkgever een redelijke grond hebben om u te mogen ontslaan. Daarnaast mag u niet worden ontslagen als er bepaalde ‘ontslagverboden’ van toepassing zijn. Voorbeelden zijn dat u niet mag worden ontslagen als u ziek of zwanger bent. Als er discussie is in hoeverre u ziek bent, dan zal de bedrijfsarts hierover een besluit nemen. U kunt dat besluit weer laten toetsen door het UWV.

Redenen ontslag bij vast contract

Een aantal voorbeelden van redenen van ontslag bij een vast contract zijn:

 • gevaarlijk gedrag, geweld
 • blijvende arbeidsongeschiktheid (ziekte) zonder mogelijkheid van aangepast werk
 • disfunctioneren
 • alcohol gebruik tijdens werk
 • reorganisatie wegens slechte bedrijfseconomische resultaten
 • ernstig verstoorde arbeidsrelatie

Deze redenen moeten worden getoetst door de kantonrechter of het UWV. Van het besluit is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof of bij de kantonrechter. Daarnaast bestaat er zelfs mogelijkheid van cassatie in Den Haag.

Neem vrijblijvend contact op voor vragen

Wanneer u vragen heeft over uw ontslag met een vast contract, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De eerste contacten zijn vrijblijvend en gratis. Verdere kosten worden vaak door de werkgever vergoed.

Ontslagen worden met vast contract

Ontslagen worden met een vast contract is mogelijk. In zoverre is de naam ‘vast contract’ niet juist gekozen. Gelukkig zijn er wel allerlei vereisten die gelden als u wordt ontslagen. De meest voorkomende reden voor ontslag zijn: disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en slechte bedrijfseconomische resultaten.

Ontslag vanwege slecht functioneren

Tegenwoordig is het lastig om een werknemer te ontslaan. Er moet sprake zijn van een ernstige situatie die geen uitzicht biedt op verbetering. Werkgevers zien zich genoodzaakt om een grondig dossier bij te houden, zodat er voldoende bewijs is om disfunctioneren aan te kunnen tonen. Een werknemer moet voldoende zijn gewaarschuwd en er moet ook genoeg gelegenheid geboden zijn om te kunnen verbeteren. Ontslagen worden met een vast contract op basis van een gegronde reden is dus mogelijk.

Verstoorde arbeidsrelatie & vast contract

Soms zijn de onderlinge verhoudingen dusdanig slecht, dat niet meer in redelijkheid kan worden gewerkt. Er moet over en weer vertrouwen zijn en de communicatie moet voldoende zijn. Als het onherstelbaar beschadigd is, zal de kantonrechter het vaste contract beëindigen. Ontslagen worden is in dit geval mogelijk, ook voor werknemers met een vast contract. Er is dan wel ruimte om financieel elkaar tegemoet te komen. Als een van beiden niet akkoord is met het besluit van de rechter, dan bestaat de mogelijkheid van hoger beroep.

Einde contract voor onbepaalde tijd door slecht resultaat

De werkgever kan eenzijdig het vaste contract doen eindigen, als het bedrijf er slecht voor staat. De werkgever moet dan toestemming vragen aan het UWV om personeel te kunnen ontslaan. Soms zijn de gevolgen voor de medewerkers vastgelegd in een sociaal plan. Dit laatste is eigenlijk een plan om meerdere mensen tegelijk te ontslaan. Als werknemer is het mogelijk om inzage te krijgen in alle stukken en ook is hoger beroep mogelijk.

Eerste adviezen en contact gratis

Voor de eerste adviezen en contacten rekenen wij geen kosten. Overige kosten worden vaak door de werkgever vergoed.