Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Dreigend ontslag

Dreigend ontslag

Als er op uw werk een reorganisatie plaatsvindt, kan het zijn dat voor u ontslag dreigt. Wellicht wordt zelfs uw hele afdeling opgeheven. Een andere oorzaak van dreigend ontslag kan liggen in onenigheid met uw werkgever. In beide gevallen kunt u in een arbeidsconflict terecht komen als uw werkgever eenzijdig uw contract wil beëindigen. Nadrukkelijk raden wij u aan om dan tijdig advies in te winnen, zodat u met een jurist kunt voorkomen dat u wordt ontslagen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan voor u een ontslagvergoeding worden vastgesteld.   
 

Zelf ontslag nemen bij dreigend ontslag?

Zelf ontslag nemen kan een van de opties zijn bij dreigend ontslag. U staat dan zelf aan het roer, in plaats van uw werkgever die gaat bepalen wat er gaat gebeuren. Als u dit voorstelt, heeft u een goede kans op een aanzienlijke ontslagvergoeding. Immers bespaart u uw werkgever een mogelijk dure ontslagprocedure. Wel dient u voorzichtig te zijn, omdat u anders “verwijtbaar werkloos” bent in de ogen van het UWV en u daardoor geen WW-uitkering ontvangt.  
 

Onterecht ontslag

In het arbeidsrecht en in het bijzonder het ontslagrecht zijn er regels over de situatie waarin u daadwerkelijk uw ontslag krijgt. Uw werkgever mag u immers niet zonder reden ontslaan.
Bij dreigend ontslag is het verstandig om advies in te winnen bij een deskundige. Juist in deze beginfase is het mogelijk om te kijken welke mogelijkheden er zijn om juist niet ontslagen te worden. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken naar externe begeleiding, outplacement, ontslagvergoeding, scholing, mediation en dergelijke.
 

Ontslagen worden

In sommige gevallen is het evident dat u wordt ontslagen. Dit kan aan de orde zijn, bijvoorbeeld in geval van faillissement. Het heeft dan geen zin om te kijken of uw ontslag kan worden voorkomen. U kunt dan beter kijken of u samen met uw werkgever goede afspraken kunt maken over uw ontslag en een eventuele ontslagvergoeding die u hiervoor krijgt. Als u deze afspraken samen heeft kunnen maken, kunt u deze opnemen in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staan de afspraken over uw ontslag. U wordt dan ontslagen met wederzijds goedvinden. 
 

Dreigend ontslag, reorganisatie

U werkt al een paar jaar voor uw werkgever. Doordat er geen werk meer is, moet uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen. U hebt goed contact met uw werkgever. U ziet zelf ook dat er geen of weinig werk is. U kunt samen met uw werkgever afspraken maken over uw ontslag. Als u niet wil meewerken, wordt u immers toch ontslagen. Het is dan voor u en uw werkgever voordelig om samen afspraken te maken over de condities van het ontslag, zoals:
  • terugkomst mogelijkheden als de hoeveelheid werk weer aantrekt;
  • aanbeveling bij een ander bedrijf;
  • parttime dienstverband;
  • outplacement;
  • ZZP’-er doorwerken voor hetzelfde bedrijf.

Hoe verder bij dreigend ontslag?

Als u dreigt ontslagen te worden kunnen de juristen van de Ontslagwinkel u bijstaan. Gekeken kan worden naar oplossingen waardoor u wellicht niet wordt ontslagen. Als u toch wordt ontslagen, zal het maximale bedrag worden gevorderd als ontslagvergoeding. 
 

Kosten juridisch advies bij dreigend ontslag

Meestal is onze dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever de kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op via telefoon 0800-8226633, email of onderstaand contact formulier.

 

Suggesties

Ontslagrecht
Ontslag wederzijds goedvinden
Ontslagvergoeding
Waarom ontslag aanvechten?