Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Hulp bij bezwaar tegen ontslag: aanvechten ontslag op staande voet

Om uw uitkering en andere arbeidsrechten niet in gevaar te brengen, moet u niet zomaar akkoord gaan met uw ontslag en kan het lonen om in hoger beroep te gaan en hier bezwaar tegen in te dienen. Maak duidelijk aan de werkgever dat het niet eens bent met de gang van zaken. U maakt dus bezwaar tegen uw ontslag. Wellicht maakt u ook bezwaar tegen het hanteren van de verkeerde opzegtermijn na het ontslag. Laat u niet in de verleiding brengen om te tekenen voor een op het eerste oog riant lijkende ontslagvergoeding. Weet u dat zo’n vergoeding een bruto bedrag is, waarover u nog belasting moet betalen? Ook verspeelt u de mogelijkheid om een WW-uitkering te krijgen, als achteraf het UWV oordeelt dat u ‘verwijtbaar werkloos’ bent. Zoek dus hulp bij uw ontslag (op staande voet) zodat u tijdens het aanvechten ervan een grotere kans heeft op een betere ontslagvergoeding. Een jurist of advocaat van de Ontslagwinkel kan voor u bemiddelen in zaken die te maken hebben met ontslagrecht en het vorderen van de maximale ontslagvergoeding (gouden handdruk).

Wanneer kan ik ontslag aanvechten?

Bent u onterecht ontslagen? U kunt uw ontslag (op staande voet) aanvechten in enkele gevallen. Het komt voor dat iemand onterecht wordt ontslagen. In dit geval is het aan te raden hier niet zomaar mee akkoord te gaan als u vermoed dat het onterecht is. Zoek dan ook direct hulp van een specialist als Ontslagwinkel. U kunt bijvoorbeeld bedrijfseconomisch ontslag aanvechten als het niet voldoende is onderbouwd. Soms kunt u ook het ontslag aanvechten als dit op basis van functioneren is. Zelfs als de arbeidsverhouding is verstoord, kan het lonen om in hoger beroep tegen te gaan en bezwaar tegen het ontslag te maken. Daarnaast kan er in veel gevallen bezwaar worden gemaakt tegen ontslag als dit op grond van arbeidsongeschiktheid is. Aanvechten van een ontslag op staande voet is in enkele gevallen zelfs mogelijk. In al deze en enkele andere gevallen raden wij aan om contact op te nemen met een ervaren adviseur van Ontslagwinkel. Op deze manier achterhaalt u of het aanvechten van een ontslag kan en in hoeverre een hoger beroep u kan dienen.

Hoger beroep ontslag: arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn zaken geregeld over uw arbeidsovereenkomst. Hierin staan echter ook bepalingen over ontslag. Zo zijn er regels waar een werkgever zich aan moet houden. Uw werkgever mag u bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan. Maar naast de regels zijn er ook handige weetjes. Iemand die hierin is gespecialiseerd kan u hiervan op de hoogte brengen. Regelmatig blijkt dat iemand die hulp krijgt bij zijn ontslag minder schade lijdt dan iemand die geen hulp krijgt bij zijn ontslag.

Ontslagvergoeding: wanneer en hoeveel?

Ook als u goed functioneert binnen het bedrijf, kan het toch zijn dat uw arbeidscontract wordt beëindigd door uw werkgever. U krijgt bijvoorbeeld ontslag omdat het financieel niet goed gaat met het bedrijf. In zo’n situatie kan uw werkgever u eventueel ontslaan. Afhankelijk van de tijd dat u bij uw werkgever heeft gewerkt, uw leeftijd en uw salaris, krijgt u een transitievergoeding. Door hulp in te schakelen bij uw ontslag kunt u een hogere vergoeding en mogelijk ook een aanvullende vergoeding ontvangen zoals een billijke vergoeding, of ook een schadevergoeding. Met hulp is vaak meer te bereiken dan wanneer u hierover zelf met uw werkgever onderhandelt.

Arbeidsmediation

Als u bijvoorbeeld al 15 jaar een managementfunctie uitoefende bij uw werkgever kunt u een flinke ontslagvergoeding krijgen als uw contract wordt beëindigd. Gezien uw leeftijd zal het misschien niet eenvoudig zijn om nog een andere passende functie te vinden. Afhankelijk van uw salaris kan een jurist of advocaat daardoor een (fikse) vergoeding voor u uitonderhandelen. Is onderhandeling hierin niet mogelijk, dan kunt u worden bijgestaan in een procedure via de kantonrechter. Via de kantonrechter kan naast de transitievergoeding een aanvullend bedrag worden vastgesteld. Als u in hoger beroep wilt gaan of bezwaar wilt indienen tegen het ontslag is het aan te raden een jurist of advocaat in te schakelen.

Hulp bij ontslag: wie kan mij helpen bij het aanvechten?

Als u onterecht wordt ontslagen of misschien al uw ontslag hebt gekregen, dan kan het verstandig zijn dat u hulp inroept van een specialist op dit gebied. U kunt hiervoor informatie vragen aan een advocaat of jurist. Als deze is gespecialiseerd in arbeidsrecht of ontslagrecht kan deze u wellicht goede tips en adviezen geven. Ook kan deze u bijstaan als u eventueel een procedure moet voeren. De juristen en advocaten van de Ontslagwinkel kunnen u hierin begeleiden, hulp bieden en adviseren.

Juridische hulp bij aanvechten ontslag: de kosten

Als u juridische hulp wilt inschakelen bij het aanvechten van ontslag op staande voet, omdat u in uw ogen onterecht ontslagen bent, dan worden de kosten vaak vergoed. Vaak is de dienstverlening verzekerd of uw werkgever vergoed het. Bovendien zijn de eerste adviezen en contacten met ons altijd vrijblijvend. Vraag gerust naar de mogelijkheden en neem contact op.