Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Kantonrechter

De kantonrechter is de aangewezen persoon die gaat over rechtszaken zoals arbeidsgeschillen. Kantonrechters werken meestal vanuit het gebouw van de rechtbank. Deze afdeling wordt dan de ‘sector kanton’ genoemd binnen de rechtbank. De kantonrechter beslist zelfstandig, dus zonder college. Wel overlegt de kantonrechter met de griffier die tijdens zittingen naast de rechter zit. De adresgegevens en de formele werkwijzen van de rechters zijn te vinden op www.rechtstpraak.nl.
 

Wanneer heb ik met de kantonrechter te maken bij ontslag?

Als u wordt ontslagen via een zogenaamde ‘ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW’, dan krijgt u met de kantonrechter te maken. Meestal vraagt uw werkgever het ontslag aan, maar dat kunt u ook zelf doen. De kantonrechter zal tijdens een zitting bekijken in hoeverre het redelijk is dat u wordt ontslagen. Ook zal de rechter meestal een vergoeding vast stellen, ter compensatie van de gevolgen van het ontslag. Dit wordt dan berekend op basis van de ‘kantonrechters formule’.  
 

Hoe wordt een bedrag vastgesteld via de kantonrechters formule?

Het ontslag en ook het ontslagbedrag wordt door de rechter vastgesteld met de kantonsrechters formule, nadat u of uw werkgever een verzoekschrift heeft ingediend bij de kantonrechter. Dit heeft enkele kenmerken:
 • Er is geen advocaat of jurist nodig. Wel wordt het dringend aangeraden om hulp te zoeken.
 • De griffier zal u oproepen voor een zitting. Het is raadzaam om voor de zitting alle argumenten en feiten schriftelijk toe te zenden naar de rechter.
 • Binnen 8 weken volgt een beslissing. Hoewel het geen kort geding betreft, is de doorlooptijd vergelijkbaar snel.
 • De kantonrechters formule wordt gebruikt om de ontslagvergoeding vast te stellen. Het bedrag wordt berekend op basis van:
  - aantal dienstjaren
  - het loon
  - de mate van verwijtbaarheid van uzelf of de werkgever
 • Er is geen hoger beroep mogelijk. Als de rechter een besluit heeft genomen, dan kunt u daar meestal niets meer tegen doen.

Is juridisch advies wel nodig als u via de kantonrechter wordt ontslagen?

Bij veel juridische zaken heeft u verplicht een advocaat nodig als u gaat procederen. Bij de kantonrechter is dat niet zo. Dat bespaart u geld. Houdt u er echter rekening mee dat uw werkgever meestal wel een advocaat heeft, zodat u daardoor in het nadeel bent. Een advocaat beschikt over de nodige ervaring en heeft kennis van alle regeltjes en gebruiken. Mogelijke fouten die u maakt tijdens een procedure zonder bijstand van een advocaat, kunnen duur uitvallen. Herstel is daarna niet mogelijk, gelet op het ontbreken van hoger beroep.
 

Wat behandelt de kantonrechter tijdens een zitting ?

In de meeste arbeidszaken wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden, waarna de aandacht van de rechter gaat naar het bepalen van de vertrekpremie, ontslagvergoeding of gouden handdruk middels de kantonrechters formule. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de mate waarin uzelf of uw werkgever verwijten zijn te maken. Ook telt mee, uw mogelijkheid om een ander werk te vinden.
Voorbeelden van verwijten ten laste van uzelf, waardoor uw ontslagvergoeding lager zal uitvallen:
 • u werkt voortdurend onzorgvuldig
 • u bent herhaaldelijk te laat op het werk
 • u haalt niet de gestelde productie norm
Voorbeelden van verwijten ten laste van de werkgever, waardoor uw ontslagvergoeding hoger zal uitvallen:
 • uw werkgever stelt u niet in staat de juiste training en opleiding te volgen;
 • slechte werkomstandigheden, zoals stof, lawaai, gevaarlijke werkplek;
 • uw baas maakt zich schuldig aan beledigingen, of seksuele intimidatie.

Geboden hulp

Graag helpen onze juristen en advocaten u met de ondersteuning van uw gerechtelijke procedure. In veel gevallen is dit zelfs gratis, omdat de werkgever vaak de kosten draagt. Ook worden veel procedurekosten gedragen door rechtsbijstandverzekeraars of door de Raad voor Rechtsbijstand.
Belt u vandaag nog naar 0800-8226633. 

Suggesties

Onterecht ontslagen
Ontslag op staande voet
Ontslagvergoeding
Kantonrechtersformule