Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Bereken gouden handdruk

Na 1 juli 2015: Transisitievergoeding

De regeling die voor de gouden handdruk zal gelden na 1 juli 2015, betreft de zogenaamde transitievergoeding. Lees hier verder over de berekening van de transitie vergoeding.

Ontslag gouden handdruk, tot 1 juli 2015

Er zijn meerdere berekeningen van ontslagvergoedingen. Als u te maken krijgt met een ontbinding van uw arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, dan wordt een ontslagvergoeding berekend. Dit wordt ook wel een gouden handdruk genoemd.
 

Kantonrechter formule

Bij het berekenen van de gouden handdruk gebruikt de kantonrechter tot 1 juli 2015 de zogenaamde kantonrechterformule. In deze formule wordt de ontslagvergoeding berekend door 3 verschillende factoren met elkaar te vermenigvuldigen:
  • Het aantal (gewogen) dienstjaren;
  • Uw laatst verdiende bruto maandloon;
  • Een correctiefactor.
Het aantal gewogen dienstjaren betreft het aantal jaren dat u voor uw huidige werkgever werkt. Naarmate u ouder bent, zullen de dienstjaren meer wegen en uw vergoeding zal dan hoger zijn. 
 
De correctiefactor is de mate waarin u, of uw werkgever schuld hebben aan uw ontslag. Normaal gesproken is de correctiefactor 1. Deze kan echter aangepast worden door de kantonrechter als een van u beiden meer schuld heeft aan uw ontslag.
 

Wat te doen met uw vergoeding

Als u een ontslagvergoeding krijgt bij het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst, kunt u met deze vergoeding verschillende dingen doen:
  • Laten uitkeren naar privérekening, waarbij u eerst nog belasting moet betalen. 
  • Omzetten in een lijfrente. Iedere deeluitkering is vervolgens belast.
  • In een stamrecht BV storten. Iedere uitkering van de BV is dan vervolgens belast.
     

Ik werk al 8 jaar voor mijn baas.  Wat krijg ik nu?

Het kan zijn dat u met uw 40-jarige leeftijd al 8 jaar voor uw werkgever werkt. Door de financiële crisis is uw werkgever echter genoodzaakt u te ontslaan. In principe heeft u in dat geval recht op een ontslagvergoeding. Stel dat uw salaris € 2.500,- bruto per maand bedroeg.Op het moment dat u wordt ontslagen heeft u eigenlijk beide geen schuld aan het ontslag. Zowel u als uw werkgever kan niets doen aan de financiële crisis. De ontslagvergoeding wordt dan als volgt berekend: Gouden handdruk = Aantal gewogen dienstjaren x bruto maandloon x correctiefactor.Uw gouden handdruk zal daarmee uitkomen op 8 x € 2.500,- x 1 = € 20.000,-.
 

Mijn werkgever ontslaat mij toch niet: wat nu?

Het kan zijn dat bijvoorbeeld bovenstaande € 20.000,- door de kantonrechter aan u wordt toegekend. In dat geval kan uw werkgever zijn verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alsnog intrekken. Een reden hiervoor kan zijn dat de ontslagvergoeding door uw werkgever niet betaald kan worden. Ook kan het zijn dat uw werkgever het bedrag te hoog vindt. 
Toch kan het zijn dat de arbeidsverhouding tussen u beiden door het aangezegde ontslag te erg verstoord is. U zult dan niet meer in dienst willen of kunnen blijven. Op het moment dat uw werkgever het verzoek dan intrekt, kunt u eventueel ook zelf een verzoek indienen tot ontbinding van uw arbeidsovereenkomst. Daarbij kunt u dan dezelfde vergoeding vragen aan de kantonrechter.
 

Hoe kan ik mijn ontslagvergoeding berekenen?

De juristen en advocaten van de Ontslagwinkel kunnen voor u berekenen wat de hoogte van uw ontslag vergoeding dient te zijn. Zij kunnen u tevens helpen bij het laten vaststellen van deze vergoeding, zodat u dit bedrag ook krijgt. Dit kan in onderling overleg met de werkgever of eventueel via vaststelling door de kantonrechter.
 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever de kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.
 

Suggesties

Ontslag wederzijds goedvinden
Ontslag op staande voet
Gouden handdruk berekenen