Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: zwangerschap

Ontslag tijdens zwangerschap?

“Ik heb een onbepaalde tijd contract. Op mijn werk hebben we een reorganisatie. Ik ben zwanger en vraag me af of ze mij ook kunnen ontslaan?” Dat ligt eraan welke weg de werkgever zal gaan bewandelen. Er geldt een opzegverbod tijdens zwangerschap, …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bevallingsverlof, Zwangerschap

maart 5, 2013  |   Share:

Moet een ontslagvergoeding worden berekend op basis van het aantal contracturen of op basis van het aantal uur dat wordt gewerkt in verband met zwangerschapsverlof?

Normaal gesproken wordt bij het bepalen van de ontslagvergoeding uitgegaan van het laatstverdiende loon. Maar vanwege het zwangerschapsverlof is het laatstverdiende loon lager dan normaal. De Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof bepaalt het vo…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Ouderschapsverlof, Zwangerschapsverlof

november 12, 2012  |   Share: