Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: wijzigen

Mag de werkgever mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Het uitgangspunt is dat een werkgever arbeidsvoorwaarden niet mag wijzen zonder voorafgaande toestemming van de werknemer. Wanneer er echter in uw contract een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, heeft de werkgever uw toestemming niet nodig. Maa…

Categories: None | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Eenzijdig Wijzigen

april 10, 2013  |   Share:

Overplaatsing naar een andere stad?

In mijn arbeidsovereenkomst staat: bij aanvang van het dienstverband worden de werkzaamheden verricht vanuit de vestiging (….). Kan ik dan zomaar worden overgeplaatst naar een andere stad? Het uitgangspunt is dat een werkgever arbeidsvoorwaarden ni…

Categories: None | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Wijzigen, Wijzigingsbeding

april 3, 2013  |   Share:

Minder uren gaan werken op verzoek van werkgever?

Mijn baas vraagt me om minder uren te gaan werken om zo de zaak te laten bestaan, kan dat zo maar? Een en ander is afhankelijk van uw arbeidscontract. Als u een vast dienstverband hebt met een vast aantal uren dan geldt het volgende. Van belan…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Deeltijdontslag, Wijzigen, Wijzigingsbeding

maart 19, 2013  |   Share:

Mag ik mijn contract wijzigen tijdens ziekte?

U kunt als werknemer uw contract niet zomaar eenzijdig wijzigen. Indien werkgever en werknemer het beiden eens zijn over wijzigingen in het contract, dan is dit in principe toegestaan. Dat wil echter niet zeggen dat het zonder risico is. Afhankelijk …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Wijzigen

februari 13, 2013  |   Share:

Ik ben uit mijn functie gezet en tevens word ik nu naar een andere locatie gezonden voor drie maanden. Mag dit?

Het uitgangspunt is dat voor wijziging van de arbeidsovereenkomst instemming van beide partijen nodig is. In beginsel mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar eenzijdig wijzigen. Het kan zijn dat er in uw arbeidsovereenkomst een wijzigings…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Eenzijdig Wijzigen, Wijzigingsbeding

januari 15, 2013  |   Share: