Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: vakantie

Mag de werkgever mijn vastgestelde vakantie intrekken?

Ja, de werkgever kan een reeds vastgestelde vakantie na overleg met de werknemer wegens gewichtige redenen weer wijzigen. Het kan zijn dat daardoor aan de kant van de werknemer schade wordt veroorzaakt. De werkgever dient aan de werknemer de ten gevo…

Categories: None | Tags: Annuleringskosten, Schade, Vakantie

januari 15, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mijn vakantie weigeren?

De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen om de vakantie op te nemen waar de werknemer op grond van de wet tenminste aanspraak heeft. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast ove…

Categories: None | Tags: Vakantiedagen

januari 14, 2013  |   Share: