Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: uren

Mijn baas vermindert het aantal uren. Kan dat?

Ik heb een contract van 18 tot 32 uur en werk al een jaar of 4 rond de 40 uur per week. Nu willen ze mij maar 18 uur laten werken. Mag dat zomaar ? Nee, dat kan niet zomaar. Op grond van artikel 7:610b BW bestaat het rechtsvermoeden dat de arbeidsomv…

Categories: None | Tags: Achterstallig Loon, Drie Maanden, Eenzijdig Aanpassen, Loonvordering, Uren

maart 9, 2014  |   Share:

Mijn werkgever stopt mijn nuluren contract.

Ook een nuluren contract kan niet zomaar worden beëindigd. Bepalend is dan het aantal uren dat gemiddeld is gemaakt, gedurende de laatste drie maanden. Als dat niet representatief is, wordt gekeken naar een langere periode. U kunt bij uw werkgever ee…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Nul Uren Contract, Nuluren Contract

juli 22, 2013  |   Share:

Wat zijn mijn rechten bij een 0-urencontract?

"Ik heb een 0-urencontract, maar ik ben aangenomen op basis van drie dagen per week (28 uur). Wat zijn mijn rechten, als werknemer, bij een nul-urencontract?" Bij een nul-urencontract geldt in beginsel het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dit h…

Categories: None | Tags: 0 Uren Contract, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang

maart 5, 2013  |   Share:

Uitbetaling tijdens ziekte bij een 0-uren contract?

Ik werk al drie jaar fulltime, maar heb een 0-uren contract. Moet ik uitbetaald krijgen als ik op de ingeroosterde dag ziek ben? In uw situatie is het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang van toepassing. De wet bepaalt dat wanneer een arbeidsover…

Categories: None | Tags: Nul Uren Contract, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang, Ziek

februari 25, 2013  |   Share:

Mag de werkgever salaris inhouden omdat ik minuren heb?

Mogelijk is er in uw arbeidsovereenkomst of in een van toepassing zijnde CAO een regeling opgenomen over minuren. Het is van belang dit na te kijken. U behoudt in beginsel het recht op loon indien de arbeid niet is verricht door een oorzaak die in re…

Categories: None | Tags: Bedrijfsrisico, Minuren, Salaris, Werkgever

januari 30, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mij vanwege verschil van inzicht uitroosteren als ik afgelopen jaar elke maand 120 uur heb gewerkt (0-uren contract)? Werkgever wil mij niet ontslaan.

In beginsel mag het niet wat de werkgever doet. Zodra een arbeidsovereenkomst ten minste drie heeft geduurd, wordt de arbeid vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de afgelopen drie maanden. Ondanks uw…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Nul Uren Contract, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang

januari 30, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mijn uren verminderen als ik ruim een jaar meer uren heb gewerkt dan op mijn contract staat?

Blijkbaar is er sprake geweest van structureel overwerk. Voor deze situatie bepaalt de wet dat de arbeid in enige maand wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de afgelopen drie maanden. U kunt dus bij uw w…

Categories: None | Tags: Arbeidsomvang, Arbeidsovereenkomst, Uren

januari 29, 2013  |   Share: