Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Heb ik recht op transitie vergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een compensatie bij ontslag, namelijk de zogenoemde transitievergoeding. U ontvangt deze op voorwaarde dat u langer dan twee jaar in dienst bent geweest. Voor contracten voor bepaalde tijd, is er dus geen vergoe…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Transitievergoeding, Tussentijdse Beëindiging

september 20, 2015  |   Share:

Contract niet verlengd, kan dat zomaar?

Ik heb net te horen gekregen dat mijn contact niet wordt verlengd. Ik heb volgende week dus geen werk meer. Kan dat zomaar? Helaas is het zo dat een tijdelijk contract automatisch eindigt door tijdsverloop. Er gelden nu nog geen verplichtingen om de…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidscontract, Opzeggen, Opzegtermijn, Tussentijdse Beëindiging

maart 9, 2014  |   Share:

De werkgever heeft vandaag gezegd dat het mijn laatste dag is. Mag dat?

Als u twee weken geleden een verlenging hebt gehad van drie maanden dan mag de werkgever in principe nu niet zomaar opzeggen. Een contract voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen…

Categories: None | Tags: Tussentijdse Beëindiging

februari 27, 2013  |   Share:

In mijn contract staat dat het tussentijds opzegbaar is. Mag de werkgever mij dan zomaar ontslaan?

U geeft aan dat in uw contract een mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is opgenomen. De werkgever kan dan tussentijds opzeggen, maar dat kan niet zomaar. De werkgever heeft grofweg drie opties: beëindiging met wederzijds goedvinden, ontslagvergun…

Categories: None | Tags: Bepaalde Tijd, Tussentijdse Beëindiging

januari 29, 2013  |   Share:

Kan de werkgever een procedure starten bij de rechter om mij tussentijds te ontslaan (jaarcontract)?

Ja, de werkgever kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt ontbonden, terwijl de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging niet is overeengekomen, zal het in de…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter, Tussentijdse Beëindiging

januari 22, 2013  |   Share:

Mag ik ontslag nemen als ik een contract heb voor een half jaar?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid van tussentijdse beëindiging schriftelijk is overeengekomen. Vaak wordt deze mogelijkheid in arbeidsovereenkomsten opgenomen, dus ik raad u aan di…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Tussentijdse Beëindiging

januari 2, 2013  |   Share:

Ik heb een contract voor 6 maanden. Ik heb veel overgewerkt. Mag ik tussentijds ontslag nemen?

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet is opgenomen dan bent u in beginsel verplicht om door te werken tot het einde van het contract…

Categories: None | Tags: Bepaalde Tijd, Schadevergoeding, Tussentijdse Beëindiging

december 4, 2012  |   Share: