Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: termijn

Wacht niet te lang bij ontslag op staande voet

In het geval u op staande voet bent ontslagen, dient u binnen twee maanden een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Uitsluitend bezwaar maken tegen het ontslag en in overleg treden met uw werkgever is onvoldoende. In het geval u te laat bent…

Categories: Onterecht Ontslag, Ontslag Procedure | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Verjaringstermijn

oktober 12, 2015  |   Share:

Bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomst

De werknemer heeft met ingang van 1 juli 2015 de mogelijkheid heeft om zonder opgaaf van reden de getekende beëindigingsovereenkomst te ontbinden. Dat recht moet ook worden opgenomen in de beëindigingsovereenkomst. In dat geval heeft de werknemer twe…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Bedenktermijn, Vaststellingsovereenkomst

september 20, 2015  |   Share:

Contract niet verlengd, kan dat zomaar?

Ik heb net te horen gekregen dat mijn contact niet wordt verlengd. Ik heb volgende week dus geen werk meer. Kan dat zomaar? Helaas is het zo dat een tijdelijk contract automatisch eindigt door tijdsverloop. Er gelden nu nog geen verplichtingen om de…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidscontract, Opzeggen, Opzegtermijn, Tussentijdse Beëindiging

maart 9, 2014  |   Share:

Is een opzegtermijn van twee maanden voor werkgever en werknemer toegestaan?

Ik krijg een jaarcontact aangeboden met een tussentijdse opzegtermijn van 2 maanden voor zowel werkgever als werknemer, mag dit? Het is mogelijk dat in een jaarcontract een tussentijdse opzegmogelijkheid wordt opgenomen. Wettelijk gezien bedraagt de…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzegtermijn

april 10, 2013  |   Share:

Mag de werkgever na 5,5 jaar nu opzeggen zodat mijn arbeidsovereenkomst over een maand stopt?

Als u al vijf en een half jaar bij het bedrijf werkt, dan hebt u waarschijnlijk een vast contract. Als de werkgever u wil ontslaan zal hij dat moeten doen via het UWV (door het aanvragen van een ontslagvergunning), via de kantonrechter (die de arbeid…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Opzeggen, Opzegtermijn, Uwv Toestemming

maart 27, 2013  |   Share:

Mag ik ontslag nemen (jaarcontract) tijdens ziekte?

Een jaarcontract loopt vanzelf af. U mag het contract alleen tussentijds beëindigen als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen dan mag u tussentijds opzeggen, ook terwijl u ziek bent. U dient zich ec…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Opzeggen, Opzegtermijn, Ziektewetuitkering

januari 23, 2013  |   Share:

Ik heb een half jaar contract bij een detacheringsbedrijf waarin staat dat ik na ontslag twee jaar lang niet mag werken bij bedrijven waar ik was ingeleend, anders krijg ik een boete. Mag dit?

Een detacheringsbedrijf mag een dergelijk beding opnemen en daar ook een boeteclausule aan verbinden. In uw situatie is het echter de termijn die te betwisten valt. Een termijn van twee jaar bij een contract van zes maanden lijkt onredelijk lang. U …

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Relatiebeding, Termijn

januari 23, 2013  |   Share:

Tot wanneer kan ik achterstallig loon opeisen?

Als de werkgever uw loon niet (volledig) uitbetaald dan hebt u een loonvordering. Een loonvordering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het loon verschuldigd is. Elke maand dat het loon niet wordt betaald, begint er dus een verj…

Categories: None | Tags: Achterstallig Loon, Verjaringstermijn

januari 22, 2013  |   Share:

« Vorige12Volgende »