Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: proeftijd

Proeftijd na proefplaatsing?

Ik heb een WW-uitkering. Via het UWV kan ik een proefplaatsing krijgen bij een werkgever. De werkgever biedt me daarna een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden. Mag dit? Het UWV stelt als voorwaarde voor een proefplaatsing dat de werkg…

Categories: None | Tags: Proefplaatsing, Proeftijd

april 10, 2013  |   Share:

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met ontslag tijdens mijn proeftijd?

Allereerst is van belang te onderzoeken of de proeftijd geldig is. De proeftijd moet aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn, moet deze schriftelijk overeen zijn gekomen en zit er, afhankelijk van het so…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Proeftijd

januari 23, 2013  |   Share:

Geldt er een nieuwe proeftijd bij een tweede jaarcontract bij dezelfde werkgever?

In principe geldt er geen nieuwe proeftijd omdat de werkgever zich al op de hoogte heeft kunnen stellen van uw geschiktheid. In uw situatie kan slechts een nieuwe proeftijd worden bedongen als de arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden en v…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

januari 14, 2013  |   Share:

Mijn half jaar contract loopt af. Ik krijg nu weer een contract voor een half jaar maar nu met drie maanden proeftijd, mag dat?

Nee, dit mag niet. Deze proeftijd is nietig omdat de werkgever zich reeds op de hoogte heeft kunnen stellen van uw geschiktheid, doordat u eerder in dienst was van de werkgever. In een dergelijke situatie kan slechts een nieuwe proeftijd worden bedon…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

januari 7, 2013  |   Share:

Na twee contracten voor bepaalde tijd krijg ik een contract met opnieuw een proeftijd. Kan dat zomaar?

In de wet wordt geen uitsluitsel gegeven over de vraag of een nieuwe proeftijd mag worden bedongen als tussen werkgever en werknemer al eerder een proeftijd is overeengekomen. In de jurisprudentie is hiervoor wel een criterium tot stand gekomen. Voor…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

december 18, 2012  |   Share:

Tijdens mijn proeftijd ben ik ziek geworden. Mag mijn werkgever mij ontslaan?

Er geldt een ontslagverbod tijdens ziekte, maar de ontslagverboden gelden niet bij een opzegging gedurende de proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Proeftijd

november 13, 2012  |   Share: