Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Kan de werkgever een procedure starten bij de rechter om mij tussentijds te ontslaan (jaarcontract)?

Ja, de werkgever kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt ontbonden, terwijl de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging niet is overeengekomen, zal het in de…

Categories: Gouden Handdruk | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter, Tussentijdse Beëindiging

januari 22, 2013  |   Share:

Mijn werkgever heeft mijn ontslag ingetrokken. Heb ik recht op een ontslagvergoeding als ik zelf ontslag neem?

Het recht op een ontslagvergoeding hangt af van de situatie en de wijze waarop het dienstverband wordt beëindigd. Als u zelf de overeenkomst opzegt hebt u in beginsel geen recht op een ontslagvergoeding. Een andere mogelijkheid is dat u de arbeidsove…

Categories: None | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter

december 11, 2012  |   Share:

Waarmee ben ik beter af? Een vaststellings overeenkomst, ontslag via UWV, of de kantonrechter?

Werkgever kan een vaststellingsovereenkomst proberen te sluiten. Maar hij kan dat niet bij u afdwingen. Via de kantonrechter kan er (net als bij een overeenkomst) kans zijn op een vergoeding maar dat hangt van vele factoren af, te veel om daar hier o…

Categories: Gouden Handdruk, Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter, Uwv Toestemming, Vaststellingsovereenkomst

november 15, 2012  |   Share:

Mijn arbeidsovereenkomst is opgezegd na toestemming van het UWV vanwege bedrijfseconomisch omstandigheden. Kan ik desondanks een ontslagvergoeding eisen?

Zelfs als het UWV van mening is dat uw werkgever tekort is geschoten in haar re-integratieverplichtingen, zal een kennelijk onredelijk ontslagprocedure via de kantonrechter niet veel kans op slagen maken. Rechters worden daarin steeds voorzichtiger.…

Categories: Gouden Handdruk, Ontslag Procedure | Tags: Ontslagvergoeding Kantonrechter, Uwv Toestemming

november 15, 2012  |   Share: