Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: loon

Mijn baas vermindert het aantal uren. Kan dat?

Ik heb een contract van 18 tot 32 uur en werk al een jaar of 4 rond de 40 uur per week. Nu willen ze mij maar 18 uur laten werken. Mag dat zomaar ? Nee, dat kan niet zomaar. Op grond van artikel 7:610b BW bestaat het rechtsvermoeden dat de arbeidsomv…

Categories: None | Tags: Achterstallig Loon, Drie Maanden, Eenzijdig Aanpassen, Loonvordering, Uren

maart 9, 2014  |   Share:

70% van het salaris betalen tijdens ziekte?

"Ik heb een vast contract, loop bij de arbodienst en ben nu twee maanden thuis in verband met een burn out. Mijn werkgever geeft aan dat ik nu maar 70% salaris krijg. Het kan toch niet dat mijn werkgever mij kort op mijn salaris?" De wet bepaalt dat…

Categories: None | Tags: Loon, Salaris

maart 5, 2013  |   Share:

Tot wanneer kan ik achterstallig loon opeisen?

Als de werkgever uw loon niet (volledig) uitbetaald dan hebt u een loonvordering. Een loonvordering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het loon verschuldigd is. Elke maand dat het loon niet wordt betaald, begint er dus een verj…

Categories: None | Tags: Achterstallig Loon, Verjaringstermijn

januari 22, 2013  |   Share:

Mijn werkgever heeft mij op non-actief gesteld. Wat nu?

Er is geen algemene regel in de wet opgenomen over de vraag of de werkgever verplicht is de werknemer tewerk te stellen. De vraag of de werkgever de plicht heeft om de werknemer te werk te stellen moet beoordeeld worden in het kader van het criterium…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Goed Werkgeverschap, Loonvordering, Non Actief, Wedertewerkstelling

januari 16, 2013  |   Share:

Mag de werkgever bij een vast contract het salaris halveren zonder dat hiervoor is getekend?

Het loon waar de werknemer volgens CAO of arbeidsovereenkomst recht op heeft, kan in beginsel niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. Voor verlaging van het loon is in beginsel dan ook instemming van de werknemer nodig. Een werknemer zal d…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Loonsverlaging

november 27, 2012  |   Share:

Ontslag nemen omdat werkgever loon niet heeft uitbetaald?

Het is van belang dat u zich goed realiseert dat u uw WW-rechten fors in gevaar brengt als u zelf ontslag neemt! U wordt hoogstwaarschijnlijk aangemerkt als verwijtbaar werkloos en komt daarom niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Ik raad u dus a…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Loon

november 21, 2012  |   Share: