Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: concurrentiebeding

Concurrentiebeding tijdelijke contracten gewijzigd per 1 juli 2014

Vanaf 1 juli 2014 gaan er nieuwe regels gelden voor concurrentiebedingen bij tijdelijke contracten. In een tijdelijk contract kan slechts een concurrentiebeding worden opgenomen als in de overeenkomst gemotiveerd wordt dat zwaarwichtige bedrijfs- of…

Categories: None | Tags: Concurrentiebeding

maart 9, 2014  |   Share:

Kan mijn werkgever mij aan mijn concurrentiebeding houden als hij mijn jaarcontract niet verlengt?

De hoofdregel is dat het concurrentiebeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst geldt, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dat is ook zo indien de werkgever uw contract niet verlengt. De rechter kan het concurrentiebeding echter geheel…

Categories: Dreigend Ontslag | Tags: Concurrentiebeding

september 30, 2013  |   Share:

Kan mijn werkgever mij aan mijn concurrentiebeding houden als hij mijn jaarcontract niet verlengt?

De hoofdregel is dat het concurrentiebeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst geldt, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dat is ook zo indien de werkgever uw contract niet verlengt. De rechter kan het concurrentiebeding echter geheel…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Concurrentiebeding

januari 7, 2013  |   Share:

Moet het concurrentiebeding opnieuw overeengekomen worden bij omzetting van een contract voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd?

Het uitgangspunt van de wet is dat het concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen. De vraag is of een concurrentiebeding opnieuw moet worden overeengekomen bij een contract voor bepaalde tijd dat wordt omgezet in een contract voor onb…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Concurrentiebeding

december 19, 2012  |   Share:

Kan ik worden gehouden aan mijn concurrentiebeding?

Als er schriftelijk een concurrentiebeding is overeengekomen dan mag de werkgever de werknemer daar in beginsel aan houden. De werkgever kan dat bij de rechter afdwingen. Aan de andere kant heeft de rechter de bevoegdheid om een concurrentiebeding ge…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Concurrentiebeding

december 10, 2012  |   Share:

Ben ik gebonden aan het concurrentiebeding dat in mijn contract staat?

In principe bent u gebonden aan het concurrentiebeding dat schriftelijk tussen u en uw werkgever is overeengekomen, mits aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De werkgever kan naleving van het concurrentiebeding afdwingen bij de kantonrechter. D…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Concurrentiebeding

november 20, 2012  |   Share: